• Sākums >
  • Radio programma krievu valodā "Noasa šķirsts" (30 min.)

Radio programma krievu valodā "Noasa šķirsts" (30 min.)

Reģ Nr. 1-08/405/2015

Projekta mērķis

1. Pievērst lielāku iedzīvotāju uzmanību procesiem un notiekumiemLatvijā un pasaulē, kas rada vides kaitējuma draudus. 2. Sekot līdzi izmaiņām Latvijas un ES likumdošanas izmaiņām vides aizsardzības jomā. 3. Popularizēt "zaļo" domāšanu un "zaļo" dzīvesveidu. 4. Informēt par ekoloģisko situāciju Latvijā un Baltijas reģionā. 5. Veidot Latvijas iedzīvotājos saudzīgu attieksmi pret Latvijas dabu un atbildības sajūtu par dabas resursu izlietošanu. 6. Veicināt sabiedrības iesaistīšanos Latvijas dabas aizsardzībai nozīmīgos pasākumos un aktivitātēs.

Projekta uzdevumi

Latvijas Radio auditorijas informēšana par sekojošām tēmām: *Dabas resursu nodokļa likmju sistemātika un efektīva izmantošana; *Alternatīvo enerģijas avotu meklējumi un to pielietojums; *Šobrīd Baltijas reģionā realizējamie industriālie megaprojekti (Rail Baltic u.c.) un to ietekme uz apkārtējo vidi; *Atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstība ar mērķi palielināt atkritumu pārstrādi; *Aizsargājamo platību izmantošana saskaņā ar Latvijas likumdošanu; *Baltijas jūras un Latvijas iekšējo ūdeņu ekoloģiskais stāvoklis; *Bioloģiskās saimniecības Latvijā un bioloģiskas pārtikas ražošana; *Investīcijas zaļajā enerģētikā, zemas enerģijas ēku projektēšana un būvniecība; *Atbalsts energoefektīvām un ekoloģiskas izcelsmes precēm un pakalpojumiem; *Invazīvo augu, dzīvnieku un kukaiņu atpazīšana, pētīšana un cīņas paņēmieni; *Vaiksmīgākie projekti, kas realizēti ar LVAF atbalstu, sasniegtie rezultāti.

Projekta rezultāti

*Par ekoloģijas problemātiku informēta Latvijas sabiedrība. *Latvijas iedzīvotāju aktīvāka iesaistīšanās akcijās un projektos, kas ir veltīti vides aizsardzības aktuālajiem jautājumiem (piemēram, Lielā talka, atkritumu šķirošana, upju gultnes tīrīšana, putnu novērošana utt.). *"Zaļā" dzīvesveida ideju pieņemšana un izplatīšanās Latvijas sabiedrībā.

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 31.01.2017
Īstenotājs Latvijas Radio
Rīga, Doma laukums 8, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 30 368.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 255.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.