Budžeta apakšprogramma 21.20.00. „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”

Reģ Nr. 1-08/403/2015

Projekta mērķis

Nodrošināt Latvijas Republikas dalībvalsts iemaksas starptautiskām organizācijām un līgumiem par VARAM kompetences jautājumiem.

Projekta uzdevumi

Veikt iemaksas Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) struktūrām un konvencijām; Baltijas jūras reģiona dienaskārtība 21.gs; Starptautiskā atomenerģijas aģentūra (SAEA); Eiropas meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija (EUMETSAT); Helsinku konvencijas sekretariāts (HELCOM); Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centrs (ECMWF); Vispasaules meteoroloģijas organizācija (WMO); ES vides institūciju asociācija(IMPEL); Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Informācijas datoru un komunikācijas politikas (ICCP) komiteja; Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Ķimikāliju komiteja.

Projekta rezultāti

Tiek veiktas dalībvalsts iemaksas Apvienoto Nāciju Organizāciju (ANO) struktūrām un konvencijām, kā arī starptautiskām vides aizsardzības organizācijām un līgumiem.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2016
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 1 111 382.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 111 382.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 111 382.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.