• Sākums >
  • Īpaši aizsargājamo putnu sugu monitorings Litenes parauglaukumā

Īpaši aizsargājamo putnu sugu monitorings Litenes parauglaukumā

Reģ Nr. 1-08/403/2014

Projekta mērķis

Iegūt un apstrādāt informāciju par īpaši aizsargājamo putnu sugu izplatību Litenes parauglaukumā, lai efektīvi nodrošinātu to turpmāku aizsardzību.

Projekta uzdevumi

1. Veikt īpaši aizsargājamo putnu sugu ligzdu uzskaiti un kartēšanu Litenes parauglaukumā; 2. Uzskaitīt ziemojošo putnu sugas Litenes parauglaukumā; 3. Analizēt un apkopot iegūtos datus tādā formā, lai tie būtu izmantojami attiecīgo sugu aizsardzības plānu realizācijā (tajā skaitā, mikroliegumu izveidei); 4. Nodrošināt apkopoto datu izplatīšanu atbildīgajām putnu aizsardzības institūcijām un sabiedrībai.

Projekta rezultāti

1.Tiks iegūta un apkopotā veidā sagatavota informācija par īpaši aizsargājamo putnu ligzdām un ziemojošo putnu sugām Litenes parauglaukumā; 2. Tiks izveidota putnu sugu izplatības karte, kurā uzskaitītas īpaši aizsargājamo putnu ligzdas un ziemojošo putnu sugas Litenes parauglaukumā; 3. Apkopotā informācija tiks iesniegta institūcijām (Valsts meža dienestam, Dabas aizsardzības pārvaldei, u.c.), kas atbildīgas par pētījuma laikā apzināto putnu sugu aizsardzības organizēšanu (tajā skaitā, lai attiecīgajām sugām veidotu mikroliegumus), kā arī Latvijas Ornitoloģijas biedrībai dažādu pētījumu pilnveidošanai. 4. Apkopotā informācija (pieļaujamajā apjomā) tiks publicēta Latvijas Ornitoloģijas biedrības izdotajā žurnālā “Putni dabā”, kā arī interneta vietnē www.litenesputni.lv

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Ziemeļvidzemes Putnu pētniecības biedrība
Litene, Litenes pag, Pededzes iela 14, LV-4405
Projekta kopējās izmaksas 2 456.31 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 456.31 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.