• Sākums >
  • NBD pārtikas, aromātisko un ārstniecības augu kolekciju ekspozīcijas renovācija sabiedrības pieejamības un vides izglītības nodrošināšanai

NBD pārtikas, aromātisko un ārstniecības augu kolekciju ekspozīcijas renovācija sabiedrības pieejamības un vides izglītības nodrošināšanai

Reģ Nr. 1-08/402/2015

Projekta mērķis

Renovēt NBD pārtikas, aromātisko un ārstniecības augu kolekciju ekspozīciju, paplašinot tās funkcionalitāti un pieejamību apmeklētājiem, izveidojot mūsdienīgu informatīvo un izglītojošo infrastruktūru, nodrošinot nacionālas nozīmes augu kolekcijas ilgtspējību.

Projekta uzdevumi

Tā kā renovācijas procesā ir jāveic arī sagatavošanas darbi, tad plānots šo projektu realizēt 2 gados. I kārtā (2016.gadā) pašreizējo ekspozīciju pārnes uz pagaidu augšanas vietu, izstrādā jaunu ekspozīcijas dizaina projektu un veic augsnes sagatavošanas un tehniskos priekšdarbus. I kārtas izmaksas veido lielāko projekta budžeta daļu. (80%) II kārtu turpina nākošajā gadā (2017.gadā) veidojot augu stādījumus gan pavasarī, gan rudenī, pabeidzot teritorijas labiekārtošanas darbus un attīstot informācijas un izglītības infrastruktūru (norādes, etiķetes, stendi, lapene utt.). Ekspozīcijas atklāšana ir plānota 2018. gadā, kā veltījums Latvijas simtgadei, nodrošinot publicitāti mēdijos. I kārtas aktivitātes: 1. Pašreizējās ekspozīcijas pārvietošana un augsnes sagatavošana. Lai renovētu pārtikas, aromātisko un ārstniecības augu ekspozīciju ir jāveic teritorijas rekonstrukcijas darbi. Izmantojot NBD darbaspēku un tehniku ir plānots organizēt visas augu kolekcijas pārnešanu uz pagaidu augšanas vietu. Kā ārpakalpojums - izbetonēto dobju un celiņu seguma demontāža, agrotehniskie pasākumi. Teritorijas (1,6 ha) reljefa atjaunošana, noplicinātās augsnes ielabošana nodrošinātu atjaunotās augu ekspozīcijas kvalitāti un ilgtspējību.. 2. Ekspozīcijas projektēšana. Plānots piesaistīt ainavu arhitektu un ekspertu, lai sadarbībā ar šīs nodaļas speciālistiem izveidotu saturiski mūsdienīgu, ilgtspējīgu un sabiedrību izglītojošu ekspozīciju, akcentējot NBD sasniegumus, nevis padomju laika lauksaimniecības tradīcijas. Ekspozīcijas teritoriāla plānojuma projekts paredzēs mainīt dažādu augu kolekciju saturu un izvietojumu, līdz ar to paredzot jaunu celiņu un rekreācijas zonas infrastruktūru, veikt elektroinstalāciju, uzstādīt lapeni izglītojošu pasākumu un skolu programmu realizācijai. Celiņu tīkla platumam un izvietojumam ir jānodrošina ērtu kolekciju pieejamība visām sabiedrības grupām. 3. Renovējamās ekspozīcijas teritorijas labiekārtošana. Celiņu izbūve un bruģa seguma ieklāšana, zālāja un dobju veidošana. 4. NBD pārtikas, aromātisko un ārstniecības augu kolekcijas uzturēšanas un drošības nodrošināšana. Uzstādīt jaunu koka ēku - noliktavu, kurā uzglabāt augu stādmateriālus, kolekcijas uzturēšanai nepieciešamos darba piederumus – kāpņu platformas, darbarīkus utt.

Projekta rezultāti

Projekta pirmajā kārtā sagaidāmie rezultāti: 1. Pārvietota pašreizējā augu ekspozīcija. Pārstādīti 305 augu taksoni no pārtikas, aromātisko un ārstniecības augu, tehnisko augu kolekcijām. Kolekcija papildināta ar 20 jauniem taksoniem. 2. Izveidots jauns ekspozīcijas izvietošanas teritoriālais plāns. Piesaistot speciālistus izveidots NBD pārtikas, aromātisko un ārstniecības augu ekspozīcijas teritoriālā plānojuma skices 1,6 ha, saglabājot līdzīgu pašreizējo celiņu kopplatību 1200 m² un šādu zonējumu: ārstniecības augi, tehniskie augi, aromātiskie augi, Latvijas selekcijas pārtikas augi, mācību un rekreācijas zona. 3. Veikti teritorijas labiekārtošanas darbi 1,6 ha: 3.1. Esošo konstrukciju demontāža: 2078 m² betonēto dobju demontāža, 1202 m² celiņu seguma demontāža. 3.2. Veikta augsnes apstrāde un ielabošana 1,48 ha no ekspozīcijas teritorijas. 3.3. Veikta celiņu izbūve un seguma ieklāšana 1200 m². 4. Uzlabota NBD pārtikas, aromātisko un ārstniecības augu kolekcijas uzturēšana un drošība. 4.1. Uzstādīta pārvietojama tipveida koka noliktava 18 m² . 4.3. Ierīkota elektroinstalācija 230 m garumā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2016
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 94 509.54 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 94 509.54 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.