Mazās Dubkalnu ūdenskrātuves aizbēršana

Reģ Nr. 1-08/401/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir aizbērt mākslīgi izveidoto mazo ūdenskrātuvi dabas parkā “Ogres Zilie kalni”, atbilstoši dabas parka “Ogres Zilie kalni” dabas aizsardzības plānam 2011-2021. gadam un sadarbības partnera Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra" (saīsināti: OINPA “TSAK ”Zilie kalni”” AA) vidēja termiņa stratēģijai 2015-2017.gadam.

Projekta uzdevumi

Ūdenskrātuves aizbēršana ir pirmais posms plašākā projektā, kas paredz arī pieguļošā ceļa rekonstrukciju un tālāku mazās ūdenskrātuves vietas izveidošanu par aktīvās atpūtas zonu. Visi plānotie darbi kopumā uzlabotu vides kvalitāti dabas parka iecienītākajā un intensīvi izmantotajā vietā pie Dubkalnu ūdenskrātuves.

Projekta rezultāti

Aizbērta mazā Dubkalnu ūdenskrātuve un sagatavota vieta aktīvās atpūtas zonas ierīkošanai, uzlabota vides drošība apmeklētājiem, uzlabota degradētā karjera vides ainaviskā un rekreatīvā vērtība, būtiski samazināta augsnes erozija nogāzēs.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 01.06.2016
Īstenotājs Ikšķiles māja, Ikšķiles novada pašvaldības SIA
Ikšķile, Dainu iela 1A-1, LV-5052
Projekta kopējās izmaksas 169 502.63 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 004.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 004.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.