Dabas koncertzāle 2016

Reģ Nr. 1-08/400/2015

Projekta mērķis

Uzsvērt dabas nozīmi cilvēku dzīvē, uzskatāmi to parādot caur sikspārņu tēmu, organizējot 2 publiskos pasākumus. Pasākumu norises teritorijā tiks izvietotas vairākas zinātniskās teltis/darbnīcas, kurās pasākumu apmeklētājiem būs iespēja iepazīt sikspārņus. Informatīvās, izziņas un mākslas darbnīcās pasākuma apmeklētāji iepazīsies ar Latvijā mītošo siskpārņu sugām, izzinās to dzīves noslēpumus - uzvedības un barošanās īpatnības un paradumi, uzturēšanās mītnes vasarā un ziemošanas vietas, pārvietošanās trases - iegūs informāciju un praktiskas iemaņas par līdzdalību šo zīdītāju izpētē un aizsardzībā.

Projekta uzdevumi

2016. gada koncerta uzdevumi ir: • Iepazīstināt sabiedrību ar Latvijas dabu, konkrēti ar sikspārņu tēmu. • Veicināt sabiedrības atbalstu dabas aizsardzības pasākumiem. • Veicināt videi draudzīgu saimniekošanu un vides tūrismu. • Veicināt vides organizāciju sadarbību vides izglītības un vides zinātnes jomā. • Vairot sabiedrības (īpaši jauniešu) interesi par vides zinātnes nozari un saistītām specialitātēm. • Veicināt vides atbildības sajūtu Latvijas sabiedrībā. • Veicināt dabas aizsardzības sadarbību plašākajā Eiropas kontekstā. • Laikā pirms koncerta un pēc koncerta skolēnus izglītot par dabas zinātnes jautājumiem. Specifiskie projekta uzdevumi: • Izstrādāt pasākuma vienotu režiju • Izstrādāt pasākuma zinātnisko režiju un integrēt to mākslinieciskajā režijā • Izstrādāt pasākuma muzikālās kompozīcijas • Nodrošināt koncertu vadību • Izstrādāt pasākuma dizaina koncepciju • Nodrošināt zinātnisko un māksliniecisko darbnīcu efektīvu darbību • Nodrošināt tehnisko atbalstu (skaņa un gaisma) koncerta īstenošanai • Nodrošināt tehnisko atbalstu (skaņa un gaisma) darbnīcu īstenošanai • Veikt informatīvo video materiālu par Latvijas dabas un mākslas mijiedarbību izstrādi • Veikt video projekciju izstrādi un to atspēlēšanu • Iegādāties un efektīvi izmantot inventāru zinātnes un mākslas laboratorijām • Iegādāties scenogrāfiskos materiālus un izmantot tos saskaņā ar māksliniecisko režiju

Projekta rezultāti

2016. gada publisko pasākumu sagaidāmie rezultāti ir: • Paaugstināts atbalsts dabas aizsardzības pasākumiem. • Paaugstināta izpratne par sikspārņiem, to dzīvošanas biotopiem, nozīmi dabā un cilvēka ietekmi uz to. • Palielināta sabiedrības iesaistīšanās sabiedriskā monitoringa un dabas vērotāju pasākumos. • Attīstīts atbildīgs vides tūrisms. • Nodrošināta publicitāte vietējos un nacionālajos plašsaziņas līdzekļos par biotopu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu. • Stiprināta sadarbība starp vides izglītības un vides zinātnes organizācijām Latvijā un Baltijas reģionā. • Izstrādāts metodisks materiāls zinātniskām laboratorijām par sikspārņiem, kurš ir bezmaksas pieejams vides izglītotajiem. • Organizēti divi bezmaksas koncerti, kurus apmeklē vismaz 7000 cilvēku.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 16.09.2016
Īstenotājs Dabas koncertzāle
Balvu novads, Balvi, Vidzemes iela 10a-14, LV-4501
Projekta kopējās izmaksas 83 179.50 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 53 890.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 53 890.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.