• Sākums >
  • Atjaunojamo energoresursu izmantošana vides kvalitātes uzlabošanai

Atjaunojamo energoresursu izmantošana vides kvalitātes uzlabošanai

Reģ Nr. 1-08/400/2014

Projekta mērķis

Balstoties uz literatūras un projektu analīzi, novērtēt atjaunojamo energoresursu potenciālu un izmantošanas iespējas Latvijā reģionālā griezumā, lai sasniegtu Latvijas vides politikas pamatnostādnēs noteiktus mērķus līdz 2030.gadam.

Projekta uzdevumi

Plānojot enerģijas sektora ilgtspējīgu attīstību viens no risinājumiem, ir palielināt energoefektivitāti reģionos, izmantot atjaunojamos enerģijas avotus vides piesārņojuma samazināšanai un klimata pārmaiņu novērošanai. Projekta uzdevums: izpētīt un novērtēt AER potenciālu Latvijas reģionos un novērtēt enerģijas daudzumu, kuru var ietaupīt (samazināt ietekmi uz vidi), izmantojot AER. 1. Balstoties uz vispusēju dokumentu un literatūras analīzi novērtēt kopējo enerģijas pieprasījumu Latvijas reģionos un patreizējo situāciju tā nodrošināšanai Latvijā, kā arī sniegt īstermiņa un ilgtermiņa prognozi enerģijas izmantošanas, energoresursu piedāvājuma attīstībai un vides kvalitātes uzlabošanai. 2. Balstoties uz datormodelēšanas programmu izmantošanu, veikt energoefektivitātes, kā arī ekonomisko un ekoloģisko (vides uzlabošanas) kritēriju atlasi, kas nodrošinātu optimālu atjaunojamo energoresursu izmantošanas īpatsvara invērtējumu katrā reģionā. 3. Iegūtos darba rezultātus izvērtēt ekspertu vidū, kā arī organizēt informatīvos seminārus, lai iepazīstinātu politiķus un speciālistus ar projekta rezultātiem.

Projekta rezultāti

Izmantojot šo metodoloģiju var aprēķināt sagaidāmo SEG emisiju samazinājumu gadā, piemēram, cik daudz nosacītā kurināmā var ietaupīt gadā un kādu peļņu saņems uzņēmums, izmantojot AER un noteikt CO2 izmešu samazinājumu.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2014
Īstenotājs Fizikālās enerģētikas institūts
Rīga, Aizkraukles iela 21, LV-1006
Projekta kopējās izmaksas 11 533.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 533.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.