• Sākums >
  • FEE International programmu īstenošana Latvijā 2020. gadā

FEE International programmu īstenošana Latvijā 2020. gadā

Reģ Nr. 1-08/3/2020

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas biedra statusa saglabāšanu FEE International, izpildot administratīvos kritērijus un prasības biedrorganizācijas un pārstāvniecības statusa saglabāšanai, kā arī nodrošināt FEE International programmu – Ekoskolas, Zilais Karogs, Zaļā Atslēga, Jaunie Vides reportieri un Izzini mežu – sekmīgu darbību un izaugsmi Latvijā, atbilstoši VARAM - VIF Sadarbības memorandam un VIF FEE International programmu pārstāvniecības darba programmai 2020. gadam.

Projekta uzdevumi

1. FEE International pārstāvniecība • Nodrošināt Latvijas biedra statusu FEE International, saglabājot tiesības Latvijā īstenot visas programmas. • Sadarbībā ar VARAM nodrošināt Memoranda par FEE International programmu pilnvērtīgu ieviešanu, atbilstoši Memoranda nosacījumiem par sadarbības un savstarpējās informācijas apmaiņas mehānismiem. • Sadarbībā ar VARAM un kompetentajām institūcijām, nodrošināt kvalitātes kontroli programmās – koordinējot Peldvietu un jahtu ostu atbilstības izvērtēšanas komisijas darbību, Ekoskolu nacionālās žūrijas darbību, Zaļās Atslēgas izvērtēšanas komisiju darbību un JVR nacionālās žūrijas darbību kā arī Sadarbības memoranda Partneru Padomes darbību. • Sadarbībā ar FEE International starptautiskajām koordinācijām, nodrošināt Latvijas programmu koordinatoru līdzdalību starptautiskajās koordinatoru sanāksmēs un darba grupās. 2. Zilā Karoga programma • Īstenot Zilā Karoga programmu peldvietu un jahtu ostu kategorijās un nodrošinot vismaz 10 sertifikāciju pieteikumus nacionālā un starptautiskā līmenī ZK. • Nodrošināt Zilā Karoga programmas ietvaros pašvaldību līmenī īstenotus un ZK kvalitātes prasībām atbilstošus >40 vides izglītības pasākumus vietējā līmenī. • Nodrošināt programmas kvalitātes kontroli – pirmssezonas kontroli sertificētajās vietās, kurās konstatētas problēmas iepriekšējās sezonās, kā arī koordinācijas un nacionālās žūrijas kontroles vizītes sezonas laikā. • Nodrošināt nepieciešamo datu apkopošanu Zilā Karoga kritēriju izpildei, ieviešot sabiedriskā monitoringa programmu jūras piesārņojošo atkritumu situācijas izpētei Latvijas piekrastē kampaņas Mana Jūra ietvaros. 3. Ekoskolu programma • Aprobēt uzlaboto Ekoskolu programmas metodoloģiju un izvērtēšanas sistēmu. • Nodrošināt Ekoskolu programmas dalībnieku tīkla administrēšanu un attīstību tādā kvalitātē, kas atbalsta un motivē dalībniekus veikt brīvprātīgo darbu vides aizsardzības un vides izglītības labā, apkopot un popularizēt paveikto. • Nodrošināt jaunu dalībnieku piesaisti, programmas popularizēšanas aktivitātes. • Nodrošināt aktivitātes, kas veicina izglītības iestāžu koordinatoru profesionālo pilnveidi un izpratni par Ekoskolu programmas darbības principiem. • Nodrošināt kvalitatīvas izglītojošas, iesaistošas un pieredzes apmaiņas aktivitātes (forumus, kampaņas), lai veicinātu vides izglītības un vides aizsardzības īstenošanu Latvijā, lielāku uzmanību pievēršot skolas pārstāvju un sabiedrības izpratnes veicināšanai par aprites ekonomiku un tās principu praktisku īstenošanu ikdienā, kā arī turpinot darbu ar klimata pārmaiņu tēmu un rīcīborientētu izglītību. • Īstenot programmas dalībnieku apmācību pasākumus, kā arī apbalvošanas ceremoniju, kas veicina izpratni par programmas un vides aizsardzības mērķiem, dod pamatu sadarbībām un motivē dalībniekus. • Organizēt un uzlabot Ekoskolu žūrijas darbu un programmas dalībnieku snieguma izvērtējumu, piesaistot arī jaunus žūrijas pārstāvjus. • Starptautiskās un nacionālās partnerības attīstīšana. 4. Zaļās Atslēgas programma • Nodrošināt piecu sertifikācijas apakšprogrammu sertifikācijas kārtu izziņošanu atbilstoši FEE International apstiprinātajiem 2016-2020. gada sertifikācijas programmu kritērijiem un vadlīnijām • Nodrošināt koordinācijas konsultācijas sertifikācijā ieinteresētajām viesnīcām un sertificētajām viesnīcām attiecībā uz pārsertifikācijas īstenošanu. • Nodrošināt iepriekšējā cikla darba programmā izvirzīto kvantitatīvo mērķu – 15 sertificētās tūrisma mītnes – sasniegšanu, kā arī paplašināt aktīvo sertifikācijas kategoriju klāstu, panākot, ka vismaz 3 dažādās sertifikācijas apakškategorijās Latvijā ir sertificēti tūrisma uzņēmumi. • Popularizēt ZA programmu auditorijās, kur ir atvērta sertifikācijas kategorija, bet nav saņemti sertifikāciju pieteikumi – mazās tūrisma mītnes un informācijas un izklaides centri. • Nodrošināt GSTC (Global Sustainable Tourism Council) kvalitātes zīmei atbilstošu procedūru ieviešanu un uzlabošanu sadarbībā ar ZA starptautisko koordināciju. • Stiprināt sadarbību ar partneriem VARAM un LVRA, atjaunojot nacionālo žūriju, kā arī iesaistot NŽ sertifikāciju pārapstiprināšanā un programmas popularizācijas aktivitātēs. 5. Jauno Vides reportieru programma • Nodrošināt JVR programmas atlases konkursus un kandidātu izvirzīšanu JVR starptautiskajam konkursam. • Nodrošināt VIF īstenotajos pasākumos vismaz 4 apmācību nodarbības vai prasmju darbnīcas (vismaz 80 dalībnieku), kas orientētas uz JVR mērķauditoriju, un kas sniegs jauniešiem atbalstu, zināšanas un prasmes, kā arī motivēs iesaistītes aktivitātēs JVR programmas ietvarā.

Projekta rezultāti

1. FEE International pārstāvniecība • Saglabāts Latvijas biedra statuss FEE International ar tiesībām īstenot 5 programmas Latvijā – Ekoskolu programmu, Zilā Karoga programmu, Zaļās Atslēgas programmu, Jauno Vides reportieru programmu, Izzini mežu programmu. • Nodrošināta FEE International programmu ieviešanas kvalitātes kritēriju izpilde. • Nodrošinātas FEE International kvalitātes vadības prasībām atbilstošu nacionālo izvērtēšanas institūciju darbība – Peldvietu un jahtu ostu izvērtēšanas komisija, Ekoskolu nacionālā žūrija, Zaļās Atslēgas nacionālā žūrija. • Nodrošināta sertifikāciju kvalitātes kontrole Zilā Karoga programmā, Zaļās Atslēgas programmā, Ekoskolu un Jauno Vides reportieru programmās. • Programmu sociālo tīklu auditorijas pieaugums līdz 10 000 sekotājiem (kopskaitā draugiem.lv Ekoskolu programmas lapa, VIF Facebook, Instagram un Twitter konti, Mana jūra Facebook konts). 2. Zilā Karoga programma • Zilais Karogs – vismaz 10 sertifikācijas peldvietu kategorijās 2020. gadā, saskaņā ar atjaunotajiem kritērijiem. • Pārstrādāta pieteikuma forma, iekļaujot nākamā VIF plānošanas un • Vairāk kā 40 vides izglītības pasākumi pašvaldībās Zilā Karoga programmas ietvaros. Uzlabota pasākumu kvalitātes kontrole. • Turpināta jūras piesārņojošo atkritumu / piekrastes piedrazojuma kritērija ieviešana, īstenojot Zilā Karoga programmas iniciatīvu ietvaros jūras piesārņojošo atkritumu sabiedriskā monitoringa programmu (UNEP/IOC metodoloģija piekrastes peldvietām un A+ metodoloģija iekšzemes peldvietām). 3. Ekoskolu programma • Uzlabotā metodoloģija un izvērtēšanas sistēma ar jauno 2020./ 2021. m.g. ieviesta vismaz 170 izglītības iestādēs • 225 aktīvu datubāzes lietotāju (izglītības iestāžu) administrēšana. • Nodrošināt 15 jaunu skolu pieteikumus dalībai Ekoskolu programmā un 180 pretendentus uz augstāko apbalvojumu – starptautisko Ekoskolu Zaļo karogu. • Nodrošināt >700 summāro dalībnieku iesaisti 4 apmācību pasākumos un apbalvošanas ceremonijā • Ekoskolu žūrijas pārstāvji apmeklējuši vismaz 20 izglītības iestādes. Ekoskolu žūrijā piesaistīti un darbojas vismaz 10 žūrijas locekļi. • 200 kopējo pasākumu skaits visā Latvijā, īstenojot Ekoskolu Rīcības dienas un ar vides dienām veltītas aktivitātes. • Izveidota, turpināta sadarbība ar vismaz 3 sadarbības partneriem 4. Zaļās Atslēgas programma • Atjaunotas un precizētas pārsertifikācijas anketas, aktualizēta pārsertifikācijas procedūra. • Nodrošinātas apmācības viesnīcu vides koordinatoriem. • GSTC atbilstoša iekšējo procedūru uzlabošana • Popularizācija un sertifikāciju piesaiste auditorijās, kur vēl nav saņemti sertifikāciju pieteikumi • Sasniegti iepriekšējā plānošanas ciklā izvirzītie kvantitatīvie rādītāji – 15 sertifikācijas, vismaz 3 dažādās sertifikācijas apakškategorijās. 5. Jauno Vides reportieru programma • JVR nacionālā atlases konkursa īstenošana 3 vecuma grupās 3 mediju kategorijās, kā arī starptautiskās sadarbības kategorijā • Īstenoti vismaz 4 apmācību pasākumi JVR programmas mērķauditorijai (kopumā 80 dalībnieki).

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.12.2020
Īstenotājs Vides Izglītības fonds
Rīga, 11.Novembra krastmala 35-78, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 94 487.16 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 94 487.16 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 67 035.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.