• Sākums >
  • Jūras krasta erozijas noteikšanas metodika un erozijas ietekme uz piekrastes zemju īpašumiem

Jūras krasta erozijas noteikšanas metodika un erozijas ietekme uz piekrastes zemju īpašumiem

Reģ Nr. 1-08/3/2019

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir sagatavot nepieciešamo metodoloģisko un juridisko pamatojumu Ministru kabineta uzdevuma izpildei par vietas, kuru sasniedz jūras augstākās bangas noteikšanu un sniegt priekšlikumus izmaiņām normatīvajā regulējumā, kas ieviestu mūsdienu apstākļiem atbilstošu terminu, izstrādātu metodoloģiju minētās vietas noteikšanai, tās aktualizācijas kārtību, kā arī noteiktu kārtību īpašuma tiesību izmaiņām īpašumiem, kurus ir skārusi jūras augstākās bangas.

Projekta uzdevumi

1. Izvērtēt Civillikumā un citos normatīvajos aktos lietotā termina “augstākā banga” atbilstību un piemērotību mūsdienu apstākļiem. Izstrādāt priekšlikumus mūsdienām atbilstoša termina ieviešanai un piemērošanai. 2. Izvērtēt iespējas noteikt (dabā un kartogrāfiski (attālināti)) “vietu, kuru sasniedz augstākā banga” un izstrādāt noteikšanas metodiku, iekļaujot nosacījumus datu noteiktībai un precizitātei. 3. Noteikšanas metodiku aprobēt vismaz 4 atšķirīgās piekrastes vietās (atšķirīgiem krasta tipiem) un iekļaujot vismaz 25 zemes vienības 4. Izstrādāt priekšlikumus par datu aktualizācijas biežumu un kārtību, kādā tie tiek nodoti valsts informācijas sistēmām. 5. Izpētīt citu valstu (Vācijas un kādas citas Baltijas jūras piekrastes valsts) pieredzi jūras krasta monitoringa veikšanā un jūras krasta erozijas ietekmi uz īpašuma tiesībām 6. Sagatavot priekšlikumus valsts un sabiedrības interešu nodrošināšanai jūras krasta erozijas skartajās privātajās zemēs.

Projekta rezultāti

Projekta rezultāti būs pamats jūras piekrastes erozijas monitoringa īstenošanas uzsākšanai, kas savukārt ir saistīts ar Latvijas politiku pielāgošanās klimata pārmaiņām un Vides politikas pamatnostādnēs noteikto. - Izstrādāti priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos - Izstrādāti metodika un priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos - Izstrādātā metodika aprobēta praksē - Izstrādāti priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos par atbildīgajām institūcijā un datu aktualizāciju un nodošanu - Sagatavots pārskats par citu valstu pieredzi - Sagatavots pamatojums un priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.08.2019
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 19 800.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 19 800.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 19 800.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.