Mana izvēle - bez plastmasas maisiņiem

Reģ Nr. 1-08/39/2016

Projekta mērķis

Aktualizēt jautājumu par plastmasas maisiņu pārmērīga patēriņa kaitīgo ietekmi uz vidi, lai motivētu sabiedrību videi draudzīgai rīcībai ikdienā, tādējādi veicinot samazināt plastmasas iepirkuma maisiņu patēriņu.

Projekta uzdevumi

Sociālas akcijas “MANA IZVĒLE – BEZ PLASTMASAS MAISIŅIEM” organizēšana (norises vieta – Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas laukums): • Projekta vadīšana; • Izstrādāt informatīvi izglītojošu video filmu 5 – 8 min garumā par plastmasas iepakojuma nesamērīgo patēriņu un tā kaitīgo ietekmi uz vidi pēc to izlietošanas; • Sagatavot projekta idejas atspoguļošanai deju uzvedumu – kompozīciju, tādējādi saistoši un atraktīvi demonstrējot plastmasas iepakojuma nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un motivējot sabiedrību samazināt plastmasas iepirkuma maisiņu patēriņu ikdienā; • Videi draudzīga un nekaitīga iepirkuma maisiņu paraugu no biopolimēra (biodegradējama – kompostējama) materiāla iegāde, lai uzskatāmi informētu sabiedrību par alternatīvu iepakojuma izmantošanas iespējām, tādējādi sekmējot patērētājos videi draudzīgu rīcību; • Infografikas sagatavošana, kuras viena daļa satur informāciju par plastmasas maisiņu patēriņu, to ietekmi uz vidi, bet otra skaidro informāciju par alternatīvo biopolimēru iepirkuma maisiņu pielietojumu (infografika tiek izdalītas akcijas dalībniekiem kopā ar biodegradabliem maisiņiem); • Piesaistīt ģimeņu vides aktivitātes, kas veicinātu dažādu vecuma grupu izpratni par plastmasas maisiņu ierobežošanas nepieciešamību un motivētu videi draudzīgākai rīcībai ikdienā; • Plašsaziņas līdzekļu piesaiste un informēšana par akcijas aktivitātēm un mērķiem; • Izstrādātās informatīvi izglītojošās video filmas demonstrācija pasākuma dalībniekiem visa pasākuma laikā (kopā 3 stundas – tiek atkārtota ik pa brīdim cikliski); • Sagatavot ģimeņu vides aktivitātes, kas veicinātu dažādu vecuma grupu izpratni par plastmasas maisiņu ierobežošanas nepieciešamību un motivētu videi draudzīgākai rīcībai ikdienā; • Deju uzveduma demonstrācija pasākuma dalībniekiem visa pasākuma laikā (kopā 3 stundas – tiek atkārtots noteiktos laikos); • Iegādāto iepirkumu maisiņu no videi draudzīga materiāla demonstrācija pasākuma dalībniekiem; • Preses konferences organizēšana TC “Origo” konferenču zālē, kuras ietvaros tiek aktualizēta plastmasa maisiņu lietošanas problemātika un akcentētas jomas aktualitātes. Preses konferencē uzstāties tiek aicināti jomas eksperti, atbildīgo institūciju pārstāvji, kā arī akcijas rīkotāji (piemēram, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Rīgas dome, Latvijas tirgotāju kamera, “Zaļā josta”, TC “Origo”, Sandijs Semjonovs, Agris Daņiļevičs u.c.); • Plašsaziņas līdzekļu informēšana par akcijas rezultātiem.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā organizēts publisks, sabiedrības izpratnes un videi draudzīgu rīcību veicinošs pasākums – akcija “MANA IZVĒLE – BEZ PLASTMASAS MAISIŅIEM”: • Izstrādāta informatīvi izglītojoša video īsfilma (5 – 8 min) par plastmasas iepakojuma patēriņa nesamērīgo pielietojumu un tā kaitīgo ietekmi uz vidi pēc izmantošanas. Filmu sagatavo Sandija Semjonova studija “SKUBA films”. • Sagatavots dejas uzvedums – īpaši akcijas tematikai radīta Agra Daņiļeviča horeogrāfija, ko izdejos deju studijas “Dzirnas” audzēkņi. • Izstrādāta un kā izdales materiāls sagatavota infografika, kuras viena daļa satur informāciju par plastmasas maisiņu patēriņu, to ietekmi uz vidi, bet otra skaidro informāciju par alternatīvo biopolimēru iepirkuma maisiņu pielietojumu (infografika tiek izdalītas akcijas dalībniekiem kopā ar biodegradabliem maisiņiem). • Iegādāti, demonstrēti un izdalīti iepirkuma maisiņi no videi draudzīga biopolimēra materiāla kā alternatīva esošajiem plastmasas maisiņiem (2000 gab.). Maisiņos tiks ievietoti akciju atbalstošo Latvijas vietējo audzētāju un ražotāju produkti, kā arī tiem klāt tiks pievienota sagatavotā infografika. • Pirms akcijas noorganizēta preses konference, kuras ietvaros tiek aktualizēta plastmasa maisiņu lietošanas problemātika un iespējamie risinājumi akcentētās jomas aktualitātes. Preses konferencē uzstāties tiek aicināti jomas eksperti, atbildīgo institūciju pārstāvji, kā arī akcijas rīkotāji (piemēram, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Rīgas dome, Latvijas tirgotāju kamera, “Zaļā josta”, TC “Origo”, Sandijs Semjonovs, Agris Daņiļevičs u.c.). • Akcija aptvers ap 1000 tiešo dalībnieku un vairāki tūkstoši netiešo dalībnieku.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.09.2016
Īstenotājs Latvijas Zaļā josta
Rīga, Mūkusalas 41b, LV-1004
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.