NBD interaktīvo materiālu izstrāde vides izglītībā

Reģ Nr. 1-08/39/2011

Projekta mērķis

Izmantojot interaktīvos materiālus, palielināt skolēnu un studentu, kā arī citu interesentu izpratni par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

Projekta uzdevumi

1. Izveidot un izplatīt skolām izglītojošus interaktīvus materiālus četru datorprezentāciju veidā par biotehnoloģiju izmantošanu reto un aizsargājamo augu saglabāšanā (in vitro), selekcijas sasniegumiem, pārtikas augu kolekciju un NBD funkciju daudzveidību. 2. Izveidot 2 interaktīvās nodarbības 7. un 10. klasei par augu sistemātiku, kā arī nodarbībām nepieciešamos vizuālos uzskates un izdales materiālus – lielformāta plakātus, darba lapas, augu noteicēju. 3. Izveidot NBD informatīvo lapu skolām, kurā aprakstītas gan interaktīvās iespējas, gan piedāvātās tematiskās ekskursijas un nodarbības dārza teritorijā. 4. Nodrošināt izveidoto materiālu publicitāti, NBD vides izglītības darbiniekiem piedaloties Bioloģijas skolotāju asociācijas (BSA) sanāksmē un novadu metodisko apvienību organizētajos semināros, kā arī izveidotās datorprezentācijas ievietot NBD mājas lapā. 5. Izveidotos materiālus izsūtīt vispārizglītojošajām skolām.

Projekta rezultāti

1. Izveidotas 4 datorprezentācijas par: • biotehnoloģiju izmantošanu reto un aizsargājamo augu saglabāšanā (in vitro); • augu introdukciju un introducētiem augiem NBD kolekcijās; • Latvijas selekcionāru ieguldījumu dārzkopībā; • NBD funkcijām. 2. Ir izveidoti 1000 diski ar prezentācijām. Katra prezentācija ir papildina ar darba lapu. 3. Izveidotas 2 interaktīvās nodarbības 7. un 10. klasei par augu sistemātiku. Izveidoti un iespiesti nodarbībām nepieciešamie vizuālie uzskates un izdales materiālus – 30 lielformāta plakāti (90x90cm), darba lapas un augu noteicējs. 4. Izveidota un nodrukāta NBD informatīvā lapa skolām, kurā atspoguļots NBD piedāvājums – nodarbības un ekskursijas. 5. Izveidotie materiāli tiks izsūtīti 846 (visām) vispārizglītojošajām iestādēm un ievietoti NBD mājas lapā ar lejuplādēs iespējam. 6. Šī projekta realizācijas rezultātā tiks nodrošināta NBD saikne ar Latvijas skolām un materiālu izmantošanas iespēja arī skolās, kurās stundu laikā nav pieejama interneta tiešsaiste.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 21.12.2012
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.