Lielā Talka (2016.gads 23.aprīlis)

Reģ Nr. 1-08/399/2015

Projekta mērķis

Latvijas Lielā Talka 2016. gadā tiek veltīta cilvēka ietekmei uz dabu un tās atgriezeniskai saitei uz cilvēka veselību. Tā paredzēta 2016. gada 23. aprīlī ir aicinājums visiem tās iedzīvotājiem un pašvaldībām iesaistīties lielajā sakopšanas akcijā. Lielā Talka turpina jau par tradīciju kļuvušu pasākumu, kura mērķis – pēc 3 gadiem Latviju pasludināt par tīrāko Valsti pasaulē. Mērķis 2016. gadā ir iesaistīt vairāk kā 210 000 talcinieku un visas pašvaldības, kā arī iestādes, skolas, augstskolas, nevalstiskās organizācijas. Laika periodā līdz talkai tiks veikta piesārņojuma kartēšana un interaktīva karte atradīsies uz mājas lapas www.talkas.lv, kura tika izveidota tieši šim pasākumam. Latvija sadarbībā ar Letsdoit kustību, kas organizē talkas visā pasaulē, iesaistās ne tikai ar talkošanu, bet ar izglītības programmu, pagalmu kustību, ūdens piesārņojuma jautājumu aktualizēšanu, īpaši šogad domājot par cilvēka veselību. Sadarbībā ar LTV, TV3, LNT, LR2, PBK Apollo, TVNET, 1188, LETA, Rīga TV24u.c. regulāri tiks integrēti dažādi vides izglītojoši elementi. Šāda talka ir paredzēta kā ilgtermiņa pasākums katru gadu pavasarī, lai uz 2018. gadu, piesaistot arī kaimiņvalstis Baltijas reģions kļūtu par tīrāko vietu Eiropā, tādejādi gan dodot iespēju mūsu iedzīvotājiem dzīvot tīrā un sakoptā vidē un uzlabot dzīves kvalitāti un veselību, iesaistīt maksimāli daudz iedzīvotājus vides sakopšana un tādejādi veikt neformālu izglītību veselai paaudzei. Šobrīd šādas liels un pozitīvs pasākums būtu nepieciešamas visiem, kuri nav zaudējuši cerību, ka mūsu Valstij ir jāpastāv ilgtermiņā un ar nākotnes perspektīvu un ka mūsu iedzīvotājiem ir jānodrošina tīra vide, kurā uzturēties. Brīvprātības princips, kas ir pamatā šai kustībai, veicina pozitīvu domāšanu un attieksmi visās iedzīvotāju grupās, tās apvienojot un iedvesmojot. Šogad talkas grupa jau janvāra mēnesī sāks izglītības apakšprogrammas aktivitātes, jo 2016. gada Talka ir paredzēta ar izglītojošu akcentu, īpaši izceļot un aktualizējot katra indivīda personīgo atbildību un līdzdalību gan vides saglabāšanā un savas veselības saglabāšanā. Mūsu sauklis nākamajā gadā tiks veltīts Latvijas 100 gadei –“Latvija zaļākā valsts pasaulē!” Aktivitātes notiks janvārī, februārī , martā un aprīlī. Galvenās prioritātes 2016. gadā – sabiedrības izglītība –īpašu akcentējot ikdienas paradumu maiņu un cilvēka veselības aspektu saistībā ar apkārtējo vidi, izprotot to kā ārkārtas nepieciešamību, lai saglabātu katra indivīda veselību. Jau sākot ar nākamo gadu Latvija gatavosies piedalīties un aicināt visas pārējās pasaules valstis, kuras ir apvienojušās starptautiskajā talku kustībā Letsdoit – organizēēt 2018. gadā vislielāko pasaules talku, kura plānots notikties vienā dienā. Tas būs kā vilnis, sākoties no vienas valsts un talkojot apkārt visai zemeslodei.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi: Izglītojoši pasākumi adresēti visai sabiedrībai; Iesaistīt visas pašvaldības –sadarbība ar LPS Skolas – 900, sadarbība ar Izglītības ministriju vai individuāli uzrunājot skolas. Sabiedriskās organizācijas un iestādes -500 Iesaistīt ap 210 000 talcinieku; Veikt piesārņojuma kartēšanu visā Latvijā;( www.talkas.lv ) un nodrošināt piesārņoto vietu sakopšanu; Veikt izglītojošu darbi sabiedrībā( janvāris – maijs) ; Sakopt piesārņotās teritorijas, kā galveno akcentu liekot bīstamo piesārņojumu vietu likvidēšanu, kā arī ūdens tilpņu, īpaši Baltijas jūras piekrastes sakopšana, piesaistot ūdenslīdēju un zemūdens makšķernieku klubus Piesaistīt maksimāli lielu masu mēdiju interesi, lai izglītojošais un informatīvais darbs darbotos paralēli ar sakopšanas darbiem; Paredzēts ir Lielās talkas filmēšana un izglītojoša kampaņa – LTV, TV3, LNT, LR1, LR2 , PBK, Rīga TV24

Projekta rezultāti

Tiks iesaistīta un audzināta plaša sabiedrība vides jomā; Tiks iztīrītas nelegālās izgāztuves un piesārņojums; Tiks labiekārtoti pagalmi un sakoptas un apzaļumotas teritorijas. Pateicoties mazu mēdiju atbalstam, tiks popularizēta saudzīga attieksme pret vidi un aktualizēts vides veselības nozīmīgums

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.05.2016
Īstenotājs Pēdas LV
Rīga, Vangažu 28 - 32, LV-1024
Projekta kopējās izmaksas 240 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 61 183.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 61 183.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.