• Sākums >
  • Ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana Kuldīgas novada publiskās ūdenstilpēs – Lielā Nabas, Mazā Nabas un Vilgāles ezerā

Ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana Kuldīgas novada publiskās ūdenstilpēs – Lielā Nabas, Mazā Nabas un Vilgāles ezerā

Reģ Nr. 1-08/397/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Veikt ūdensaugu izpļaušanu Lielā Nabas, Mazā Nabas un Vilgāles ezeros, veicinot to funkcionalitāti, viļņošanās efektu un uzlabotu nārsta, un barošanās apstākļus zivīm. Ilgtermiņa: Uzlabot Kuldīgas novada publisko ūdenstilpju - Lielā Nabas, Mazā Nabas un Vilgāles ezeru ekoloģisko kvalitāti, veicinot ūdenstilpju kvalitātes uzlabošanos reģionālā un nacionālā līmenī.

Projekta rezultāti

Pirms projekta praktisko aktivitāšu uzsākšanas jāsaņem Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi virszemes ūdensobjektu tīrīšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumu Nr.475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība”. Pēc noteikumu saņemšanas tiks organizēts viens iepirkums, kura rezultātā izvēlēts praktisko aktivitāšu - ūdensaugu pļaušanas pakalpojuma veicējs visiem trīs ezeriem. Lai sasniegtu projekta mērķi projektā tiek izvirzīti sasniedzamie rezultāti (1) Lielā Nabas ezerā veikta ūdensaugu pļaušana 15,9 ha platībā, (2) Mazā Nabas ezerā veikta ūdensaugu pļaušana 18,27 ha platībā, (3) Vilgāles ezerā veikta ūdensaugu pļaušana 13,5 ha platībā. Pēc praktisko aktivitāšu veikšanas tiks sagatavots realizēto darbību un rezultātu kopsavilkums. Ilgtermiņā tiks nodrošināta Kuldīgas novada publisko ūdenstilpju - Lielā Nabas, Mazā Nabas un Vilgāles ezeru ekoloģiskās kvalitātes paaugstināšanās, veicinot ūdenstilpju kvalitātes uzlabošanos reģionālā un nacionālā līmenī.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 29.05.2020
Īstenotājs Kuldīgas novada pašvaldība
Kuldīga, Baznīcas iela 1, LV-3301
Projekta kopējās izmaksas 24 735.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 22 261.50 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 22 262.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.