Infrastruktūras attīstība Limbažu Lielezera peldvietā

Reģ Nr. 1-08/395/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Jaunas infrastruktūras izveide tīras vides saglabāšanai un infrastruktūras pieejamībai Limbažu Lielezera pludmalē, izbūvējot stacionāru sabiedrisko tualešu bloku, pieejamu cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Ilgtermiņa: Ilgtspējīga Limbažu Lielezera pludmales attīstības veicināšana, aizsargājot apkārtējo vidi un pludmales apmeklētājiem nodrošinot mūsdienīgu pakalpojumu servisu, kas ilgtermiņā sekmē vides kvalitātes paaugstināšanos.

Projekta uzdevumi

1. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde'; 2. Tualešu bloka būvdarbi

Projekta rezultāti

1. Izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija, saskaņota ar nepieciešamajām institūcijām un Limbažu novada būvvaldi 2. Uzbūvēts stacionārs sabiedrisko tualešu bloks 12 m2 platībā ar 2 tualešu telpām, 1 tehnisko telpu (telpā atradīsies elektrības skaitītāji), 1 ūdens boileri un 1 mazuļu pārtinamo galdiņu. apmeklētājiem Limbažu Lielezera pludmalē. Ēka pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 31.05.2020
Īstenotājs Limbažu novada pašvaldība
Limbaži, Rīgas iela 16, LV-4001
Projekta kopējās izmaksas 30 527.50 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 369.25 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 369.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.