• Sākums >
  • Dabas lieguma “Durbes ezera pļavas” (Natura 2000) dabas aizsardzības plāna izstrādāšana

Dabas lieguma “Durbes ezera pļavas” (Natura 2000) dabas aizsardzības plāna izstrādāšana

Reģ Nr. 1-08/393/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: projekta tiešais īstermiņa mērķis ir nodrošināt dabas lieguma (turpmāk – DL) “Durbes ezera pļavas” dabas aizsardzības plāna (turpmāk – DP) izstrādi un apstiprināšanu. Plāns tiks izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Sagatavot Ministru kabineta noteikumu projektu “Dabas lieguma “Durbes ezera pļavas” individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumi” projektu. Ilgtermiņa: Sekmēt Ministru kabineta noteikumu projektu “Dabas lieguma “Durbes ezera pļavas” individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumi” apstiprināšanu. Aizsargāt un saglabāt bioloģisko daudzveidību – retas un tipiskas dabas ekosistēmas, retas un aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas, tādējādi veicinot teritorijas ilgtspējīgu apsaimniekošanu un aizsardzību. Ņemot vērā DP un noteikumos noteikto samazināt antropogēno slodzi uz DL vienlaikus nodrošinot sabiedrībai iepazīties ar dabas vērtībām, kā arī veikt teritorijas ilgtermiņa attīstībai nepieciešamo apsaimniekošanu.

Projekta uzdevumi

1. Dabas aizsardzības plāna izstrāde īpaši aizsargāmajai dabas teritorijai “Durbes ezera pļavas” (Natura 2000) 2. Dabas lieguma individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekta izstrāde

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts un apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā dokuments “Dabas aizsardzības plāns īpaši aizsargāmajai dabas teritorijai “Durbes ezera pļavas” (Natura 2000) 2020-2032 gadam 2. Izstrādāts Dabas lieguma individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 20.05.2020
Īstenotājs Durbes novada dome
Durbe, Skolas iela 3, LV-3440
Projekta kopējās izmaksas 10 890.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.