Dzīvojam dabas parkā

Reģ Nr. 1-08/393/2015

Projekta mērķis

Veicināt sadarbību starp biedrību “Abavas ielejas attīstības centrs”, Abavas senlejas dabas parka iedzīvotājiem, zemju īpašniekiem un Dabas aizsardzības pārvaldi. Izglītot un iesaistīt vietējos iedzīvotājus un uzņēmējus praktiskā aizsargājamās teritorijas uzturēšanā ievērojot prasības, kas attiecas uz īpaši aizsargājamu teritoriju un kuras ietvertas topošajā Abavas senlejas dabas parka Dabas aizsardzības plānā.

Projekta uzdevumi

Noorganizēt četrus praktiskās apmācības seminārus ar vides speciālistu un ekspertu piedalīšanos. Semināru tēmas būs saistītas ar patreizējo pieredzi zālāju atjaunošanā, mežu apsaimniekošanā, dabas taku ierīkošanā, atpūtas vietu izveidošanā un popularizēšanā, tūrisma produktu veidošanā. Paredzēts, ka semināri tiks organizēti dažādās vietās atbilstoši semināra tēmai, ar iespēju iziet dabā un redzēt cilvēka darbības vai bezdarbības rezultātu. Par semināru vadītājiem tiks uzaicināti vides eksperti un citi vides speciālisti, kas pārzina dabas parka teritoriju. Noorganizēt pieredzes apgūšanas pasākumus Slīteres nacionālajā parkā kopā ar ekspertiem un DAP pārstāvjiem. Izveidot semināru atziņu un labo piemēru apkopojumu un publicēt biedrības mājas lapā senleja.lv.

Projekta rezultāti

Noorganizēti 4 praktiskās apmācības semināri Abavas senlejas dabas parkā ar vides ekspertu un speciālistu piedalīšanos, vidējais dalībnieku skaits katrā 25 personas. Apmācību materiāli un labie piemēri būs pieejami internetā biedrības mājas lapā senleja.lv. Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Slīteres nacionālo parku un iegūta pieredze par saimniekošanu īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 15.05.2016
Īstenotājs Abavas ielejas attīstības centrs
Kandava, Kandavas novads, Kūrorta iela 1b, LV-3120
Projekta kopējās izmaksas 3 629.85 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 629.85 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.