• Sākums >
  • Lobes ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde

Lobes ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde

Reģ Nr. 1-08/392/2018

Projekta mērķis

Ogres novada Krapes pagastā esošā Lobes ezera izpēte, resursu apzināšana un ilgtspējīgas pārvaldības nodrošināšana ar apsaimniekošanas plāna izstrādi, kas ietver- eitrofikācijas un aizauguma ierobežošana, ietekas/iztekas tīrīšanas pasākumi, biotopu atjaunošana un apsaimniekošana, tūrisma un rekreācijas resursu novērtējums, priekšlikumi ezera resursa- sopropeļa izmantošanai. Īstermiņa: 1.Lobes ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde ezera izpētei un ilgtspējīgai apsaimniekošanai. 2.Ezera aizauguma samazināšana līdz 45% no kopējās platības, t.i. aizaugusī platība samazinās no 267.0 ha līdz 240.3 ha. Ilgtermiņa: 1.Apsaimniekošanas plānā ietverto pasākumu īstenošana, kur rezultātā ir notikusi Lobes ezera aizaugšanas un pārpurvošanās procesu ierobežošana, kā arī nodrošināta ilgtspējīga ezera resursu izmantošana. 2. Ezera aizauguma samazināšana līdz 25% no kopējās platības, t.i. aizaugusī platība samazinās no 267.0 ha līdz 133,5 ha.

Projekta uzdevumi

Izstrādāt ezera apsaimniekošanas plānu, kas sniegtu skatījumu par ezera ilgtspējīgu pārvaldību, tostarp analīzi arī par ezeru apsaimniekošanas iespējām un veidiem: 1. ezera ūdensaugu aizauguma samazināšanas pasākumiem un eitrofikācijas ierobežošanas pasākumiem (ja nepieciešams); 2. ieteku/izteku tīrīšanas pasākumiem un mākslīgo mitrāju, sedimentācijas dīķu izveides potenciālu uz ietekām ezerā, kā arī pašvaldības iespējām meliorācijas sistēmu sakārtošanai, tostarp arī ārpus pašvaldības zemes; 3. ieteikumiem niedru izpļaušanai, apzinot niedrājā mītošo putnu izplatību ezera teritorijā, to potenciālās ligzdošanas vietas; 4. biotopa atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumiem, tostarp raksturīgajai faunai piemērotu apstākļu nodrošināšanas pasākumiem; 5. ezera padziļināšanas nepieciešamību kompleksi ar sapropeļa iegulu izvērtējumu, tostarp sapropeļa ieguves ieguvumu/zaudējumu analīzi, ekonomisko un stratēģisko pamatojumu ilgtspējīgas ekosistēmas saglabāšanas kontekstā, mākslīgo salu veidošanu ezerā no ezerā esošā sapropeļa; 6. tūrisma un rekreācijas resursu novērtējums, kā arī motorizēto transporta izmantošana ezerā; 7. ilgtspējīga izmantošana un attīstības pasākumu plāns.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā izstrādātais Lobes apsaimniekošanas plāns ir priekšnoteikums turpmākai efektīvai ezera pārvaldībai, tostarp: 1. ezera aizaugšanas un pārpurvošanās ierobežošanai; 2. raksturīgās ekosistēmas saglabāšanai; 3. sapropeļa iegulu ieguves ieguvumu / zaudējumu izvērtēšanai; 4. ar Zivju fonda atbalstu iegādātā niedru pļaušanas materiāltehniskā nodrošinājuma plānveidīgai izmantošanai ezera aizaugšanas ierobežošanai.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 31.05.2020
Īstenotājs Ogres novada pašvaldība
Ogre, Brīvības iela 33, LV-5001
Projekta kopējās izmaksas 8 470.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 623.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 623.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.