• Sākums >
  • Vidusdaugavas reģiona dabas vērtības

Vidusdaugavas reģiona dabas vērtības

Reģ Nr. 1-08/392/2015

Projekta mērķis

Virsmērķis: Informēt un izglītot sabiedrību, veidojot izpratni par Vidusdaugavas reģionā esošo bioloģisko daudzveidību un tās nozīmīgumu ikdienā. Mērķis: Izveidot īsfilmas, publicitātes rakstus un fotoalbumu par Vidusdaugavas reģiona īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, veicinot sabiedrības zināšanas, izpratni un atbildīgu attieksmi par vides kvalitātes saglabāšanu un ikviena sabiedrības locekļa saudzīgas attieksmes nozīmīgumu

Projekta uzdevumi

1. Apkopot pieejamo informāciju un datus par Vidusdaugavas reģiona īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, balstoties uz Jēkabpils un Krustpils novadu teritorijas plānojumiem 2013.-2025.gadam; 2. Izvēlēties četrus īpaši aizsargājamās dabas teritorijas objektus, par kuriem tiks veidots filmas materiāli; Apzināt un izstrādāt īsfilmām nepieciešamo informāciju, sazinoties ar Dabas aizsardzības pārvaldes ekspertiem (Latgales reģionālā administrācija). 3. Izstrādāt īsfilmu audiomateriālus, sadarbojoties ar Dabas aizsardzības pārvaldi (Latgales reģionālā administrācija). 4. Pārraidīt īsfilmas gan vietēja mēroga, gan valsts mēroga publiskajā telpā; 5. Izveidot informatīvus rakstus par četrām Vidusdaugavas reģiona īpaši aizsargājamām teritorijām. Informāciju publicēt reģionāla mēroga laikrakstos vai žurnālos; 6. Izveidot un izdot fotoalbumu par katru izvēlēto īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Vidusdaugavas reģionā.

Projekta rezultāti

1. Izstrādātas, sagatavotas, pārraidītas un popularizētas četras īsfilmas par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām Vidusdaugavas reģionā un to nozīmi Latvijas telpā. 2. Informēti sabiedrības pārstāvji Latvijas mērogā par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām Vidusdaugavas reģionā. 3. Reģionāla mēroga preses izdevumos publicēti četri raksti par Vidusdaugavas reģiona īpaši aizsargājamām teritorijām. 4. Izstrādāts un izgatavots fotoalbums, kurš tiks izplatīts caur Jēkabpils Tūrisma informācijas centru, Jēkabpils un citu pilsētu bibliotēkām, projekta partnerim, kā arī citiem interesentiem – caur biedrību, Jēkabpils un apkārtējo novadu pašvaldībām.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 16.05.2016
Īstenotājs Vides iniciatīvu centrs
Jēkabpils, Brīvības iela 229, LV-5201
Projekta kopējās izmaksas 15 368.64 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 368.64 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.