• Sākums >
  • Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā

Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā

Reģ Nr. 1-08/391/2018

Projekta mērķis

Projektā paredzēts izvērtēt Gaujas upes (Cēsu pilsētas teritorijas robežās) un tai piegulošo teritoriju faktisko izmantošanu, pieejamību, kā arī izstrādāt risinājumus turpmākajai ūdens teritoriju un piegulošo krastmalu izmantošanas iespējām. Īstermiņa: sagatavot un apkopot informāciju par rekreatīvās funkcijas īstenošanas un Gaujas upes pieejamības iespējām, un izstrādāt telpiskās plānošanas dokumentu iepriekš norādīto jautājumu risināšanai. Ilgtermiņa: realizējot plānošanas dokumentā risināto telpisko struktūru, izvirzītos pasākumus un projektus, pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai padarīt pieejamu Gaujas upes posmu Cēsu novada teritorijā, vienlaikus respektējot un saglabājot Gaujas krastā esošās dabas vērtības, kā arī veicinot sabiedrības izpratni par tām, veicināt Latvijai raksturīgu ainavu saglabāšanu.

Projekta uzdevumi

Izstrādāt Telpiskās plānošanas dokumentu, kura ietvaros: 1. Veikt Gaujas piekrastes biotopu izpētes apkopojumu un sagatavot to apsaimniekošanas pasākumu aprakstu 2. Veikt ainavas novērtējumu un izdalīt vērtīgās un potenciāli vērtīgās ainavas, kā arī sagatavot ainavu veidošanas pasākumu aprakstu 3. Veikt ūdensteces pieejamības izvērtējumu (mēŗkauditorija: makšķernieki, dabas tūristi- kājāmgājēji, cilvēki ar funkcionālajiem traucējumiem, māmiņas ar bērnu ratiņiem, aktīvās atpūtas cienītāji (riteņbraucēji, skrējēji, nūjotāji) un sagatavot pasākumu aprakstu (grafisku un teksta informāciju) pieejamības uzlabošanai 4. Veikt tūrisma infrastruktūras izvērtējumu un sagatavot potenciālo piedāvājumu tūrisma infrastruktūras paplašināšanai 5. Veikt Gaujas piekrastē esošo nekustamo īpašnieku aptauju par sadarbības iespējām Gaujas upes krasta pieejamības attīstīšanā.

Projekta rezultāti

Tiks sagatavots laika grafiks plānoto infrastruktūras uzlabošanas un apsaimniekošanas pasākumu veikšanai un metodiski veikti pasākumi, izmantojot gan pašvaldības, gan piesaistīto finansējumu. Pasākumi tiks strukturēti, nosakot īslaicīgos un finansiāli mazietilpīgos, kā arī ilglaicīgākus un finansiāli ietilpīgākus, iekļaujot tos pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos, piemēram, Cēsu novada Attīstības programmas Rīcību un investīciju plānā, kura jaunās redakcijas izstrāde tiks uzsākta 2019.gada sākumā. Gaujas upes rekreatīvās funkcijas īstenošanas un publiskās pieejamības plāns tiks integrēts Cēsu pilsētas Dabas un zaļo teritoriju tematiskajā plānojumā, kura izstrāde tika uzsākta jau 2018.gada sākumā.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 31.07.2020
Īstenotājs Cēsu novada pašvaldība
Cēsis, Bērzaines iela 5, LV-4101
Projekta kopējās izmaksas 10 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.