Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā

Reģ Nr. 1-08/391/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: sagatavot un apkopot informāciju par rekreatīvās funkcijas īstenošanas un Gaujas upes pieejamības iespējām, un izstrādāt telpiskās plānošanas dokumentu iepriekš norādīto jautājumu risināšanai. Ilgtermiņa: realizējot plānošanas dokumentā risināto telpisko struktūru, izvirzītos pasākumus un projektus, pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai padarīt pieejamu Gaujas upes posmu Cēsu novada teritorijā, vienlaikus respektējot un saglabājot Gaujas krastā esošās dabas vērtības, kā arī veicinot sabiedrības izpratni par tām, veicināt Latvijai raksturīgu ainavu saglabāšanu.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 31.05.2020
Īstenotājs Cēsu novada pašvaldība
Cēsis, Bērzaines iela 5, LV-4101
Projekta kopējās izmaksas 10 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 000.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.