• Sākums >
  • Botāniskais kods pilsētas zināšanu ekoloģijā

Botāniskais kods pilsētas zināšanu ekoloģijā

Reģ Nr. 1-08/391/2015

Projekta mērķis

Projekta „Botāniskais kods pilsētas zināšanu ekoloģijā” mērķis ir atklāt mūsdienu urbāno ainavu veidošanās procesu topoloģiskās īpatnības globālā un lokālā skatījumā un radīt ar Nacionālo botānisko dārzu (turpmāk - NBD) ģeogrāfiski saistītu brīvā laika apmācību moduli, lai plašākai sabiedrībai skaidrotu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lomu klimata pārmaiņu problēmu risināšanā un vecinātu NBD dabas un kultūras mantojuma vērtību pielietošanu zināšanu ekonomikā.

Projekta uzdevumi

Lai sasniegtu projekta mērķi, tiek noteikti vairāki savstarpēji pakārtoti uzdevumi: 1. Izstrādāt ainavu topoloģijas un urbānisma studijās teorētiski un praktiski pamatotu pieeju, lai raksturotu botānikas, informātikas un pilsētplānošanas zināšanu struktūrām specifisko valodas kodu klāstu un veiktu to kartogrāfisku salīdzinājumu. 2. Veikt NDB ģeogrāfisko informācijas resursu analīzi klimata pārmaiņu pārvaldības rīku un instrumentu, kā arī optimālu publiskās līdzdalības metožu attīstības nolūkā. 3. Izveidot apmācību modeļa scenāriju interaktīvas spēles formātā (nosaukums „Botāniskais kods”), kas ietver virtuālu darbības izklāstu, lietošanas instrukciju, telpiskas struktūrshēmas un komunikatīvo saišu vizualizācijas nodošanai NBD un LVAF rīcībā. 4. Īstenot vairākas (trīs) apmācību moduļa izmēģinājuma versijas NBD teritorijā, piedaloties vismaz 30 cilvēkiem ar dažādu kvalifikāciju klimata pārmaiņu problēmu risināšanā. 5. Projekta noslēgumā organizēt pasākumu, veltītu darba rezultātu demonstrēšanai un kopīgai novērtēšanai, aicinot pievienoties NBD, komunikāciju zinātnes, ainavu un arhitektūras pētniekus, vides jomas profesionāļus un mediju pārstāvjus.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts analītisks ziņojums - izglītības materiāls 50 lpp. apjomā latviešu un angļu valodā - ar nosaukumu „Dabas metaforas pilsētas prātā”, kas satur ainavu topoloģijas raksturojumu un institucionālās sadarbības pieejas teorētisku pamatojumu, kā arī vietas studijās balstītu salīdzinošu piemēru rādītāju. Rādītājs – 1 pētniecisks ziņojums. 2. Izstrādāts apmācību moduļa scenārijs latviešu un angļu valodā spēles formātā „Botāniskais kods ”. Rādītājs – 1 apmācību scenārijs. 3. Organizētas 3 pētnieciskas ekspedīcijas uz Nacionālo botānisko dārzu vismaz 30 dalībniekiem latviešu un angļu valodā. Rādītājs – 3 praktiskas ekspedīcijas. 4. Veikta apmācību moduļa kvalitātes novērtēšana – 30 dalībnieku anketēšana – un rezultātu apkopošana atskaites formātā latviešu un angļu valodā. Rādītājs – 1 kvalitātes novērtēšanas ziņojums. 5. Organizēts projekta noslēguma seminārs-diskusija un rezultātu demonstrēšana plašākai sabiedrībai. Rādītājs – 1 apmācību seminārs.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 15.04.2016
Īstenotājs Vides komunikācija
Babīte, Mēness iela 11, LV-2101
Projekta kopējās izmaksas 2 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.