• Sākums >
  • Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde

Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde

Reģ Nr. 1-08/390/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Projekta mērķis ir izstrādāt apsaimniekošanas plānu Lizdoles ezeram. Ilgtermiņa: Balstoties uz apsaimniekošanas plānā norādītām aktivitātēm nākotnē, veikt ilgtspējīgu publiska ezera un tā piekrastes attīstību. Izstrādāt ilgtermiņa plānu, kurā tiks veikta ezera un tās piekrastes ekoloģiskā izpēte, iegūstot datus par ūdens kvalitāti, hidroķīmisko sastāvu, dabas vērtībām un nepieciešamajām apsaimniekošanas aktivitātēm eitrofikācijas cēloņu un seku samazināšanai.

Projekta uzdevumi

1. Iepirkumu procedūras (tirgus izpētes) organizēšana un īstenošana. 2. Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde, iekļaujot sadaļu par ekspluatācijas noteikumiem, ņemot vērā 2005.gada 27.decembra MK noteikumus Nr.1014 “Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība”. 3. Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna publiskā apspriešana 4. Lizdoles ezera izpētē iegūto datu par konstatētajām dabas vērtībām un to atradnēm iesniegšana veidfailu (shapefile) formātā Dabas aizsardzības pārvaldē 5. Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna iesniegšana apstiprināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamentā 6. Iesniegt Fonda administrācijā Projekta rezultātu kopsavilkumu publicēšanai Fonda administrācijas interneta vietnē

Projekta rezultāti

1. Noslēgts (parakstīts) līgums ar pakalpojuma sniedzēju, informācija par rezultātiem nosūtīta Fonda administrācijai 2 (divu) darba dienu laikā pēc projekta ietvaros noslēgtā pakalpojuma līguma parakstīšanas 2. Izstrādāts Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāns 3. Notikusi publiskā apspriešana. Publicēts publiskās apspriešanas kopsavilkums un dalībnieku saraksts Smiltenes novada domes mājaslapas sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” 4. Izpētē iegūtie dati nodoti DAP. Fonda administrācijā iesniegts dokumentāls apliecinājums par datu nodošanu DAP 5. Projekta gala nodevums saskaņots ar VARAM TPD. Fonda administrācijā iesniegts dokumentāls apliecinājums par saskaņošanu ar VARAM TPD. Noteikumi apstiprināti Smiltenes novada domē. 6. Iesniegts Fonda administrācijā Projekta rezultātu kopsavilkums publicēšanai Fonda administrācijas interneta vietnē

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 31.05.2020
Īstenotājs Smiltenes novada dome
Smiltene, Dārza iela 3, LV-4729
Projekta kopējās izmaksas 9 982.50 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 982.50 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 983.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.