• Sākums >
  • Vides izglītības nometne “Zaļie Reindžeri”

Vides izglītības nometne “Zaļie Reindžeri”

Reģ Nr. 1-08/38/2015

Projekta mērķis

Galvenais vides nometnes virsmērķis: Izglītot skolēnu mīlestību un cieņu pret dabu, kā arī modināt skolēna iekšējo sajūtu- "vides izpratne". Dalīties ar skolēniem tādiem lieliem noslēpumiem, kurus pārzin zinātnieki, pētnieki, pirmatklātējiem un vienkāršie piedzīvojumu meklētāji. Apakšmērķi: • Izveidot vispiemērotākos nosacījumus veselības stiprināšanai, pilnvērtīgai skolēnu atpūtai un nepārtrauktam audzinošam procesam vides izglītības jomā; • Attīstīt radošo un praktisko iemaņu apguvi dabā -izziņas aktivitāšu veidā; • Praktiskā darba organizācija Dagdas novada ekoloģiskās vides uzlabošanā. Katra vides nometnes skolēna galvenais mērķis ir - sniegt ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā savā novadā, kurā notiek vides nometne “Zaļie Reindžeri”.

Projekta uzdevumi

• Pilnvērtīga, sportiski aktīva skolēnu atpūta; • Attīstīt skolēnu zinātniski-pētniecisko skolēnu interesi; • Nometnes skolēnu ekoloģiskā audzināšana, skolēnu un dabas pozitīvās sadarbības pieredzes formēšana; • Ekoloģiski praktisko iemaņu orientēto darbību veidošana; • Profesionālās orientācijas; • Radošo darbnīcu nodarbības; • Sienas avīzes veidošana par katras dienas aktivitātēm; • Izveidot fotoalbumu • Resursu taupīšana

Projekta rezultāti

1. Bērna organisma stiprināšana un uzlabošana: attīstītas fiziskās īpašības ( spēka, veiklības, ātruma, izturības)- 45 skolēni; 2. Iegūto teorētisko zināšanu nostiprināšana- izpildot 3 praktiskus uzdevumus 3. Prasmju iegūsana meklējot jaunas formas, apstrāde un informācijas analīze, attīstīta skolēnu interese par radošo un pētniecisko darbību- uzrakstītas 45 esejas un gleznas; 4. Attīstīta komunikatīvā iemaņa un prasme strādāt komandā – 3 kompozīciju veidošana 5. Andrupenes pamatskolas bērni lietderīgi pavadījuši laiku, emocionāli relaksējušies, būs mainījusies viņu attieksme pret dabu un tuvāko vidi, 6. Skolēniem būs izpratne par Rāznas parkā esošajiem aizsargāmajiem objektiem? 7. Iesaistīti tuvākās vides izzināšanā, labiekārtošanā un sakopšanā. Skolēnos tiks veidota mīlestība pret dabu, darbu. 8. Skolēnu sagatavotā informācija tiks nodota tālāk, Jaundomes muižas vides izglītības un ekspozīciju centram 9. Kalendāra/plakāta veidošana, sienas avīzes izveidošana par katras dienas aktivitātēm 10. Novadīta nometne , kura sastāvēja no 3 cikliem, katrā piedalījās pa 15 skolēniem

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 20.08.2015
Īstenotājs Andrupes pamatskola
Andrupene, skolas iela 6,
Projekta kopējās izmaksas 3 152.21 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 257.65 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.