• Sākums >
  • VVD dalības nodrošināšana ES vides institūciju asociācijā (IMPEL) un starptautiskās sadarbības aktivitātēs 2011.gadā

VVD dalības nodrošināšana ES vides institūciju asociācijā (IMPEL) un starptautiskās sadarbības aktivitātēs 2011.gadā

Reģ Nr. 1-08/38/2010

Projekta mērķis

Nodrošināt Valsts vides dienesta - nacionālā koordinatora, dalību ES vides institūciju asociācijā (IMPEL) un ar VVD pamatdarbību saistītajās starptautiskās sadarbības aktivitātēs.

Projekta uzdevumi

Projekta mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti šādi darba uzdevumi: Nodrošināt Valsts vides dienesta - nacionālā koordinatora, dalību ES vides institūciju asociācijā (IMPEL): • Nodrošināt Latvijas dalību IMPEL asamblejās un projektu vadības grupā (Klāsteris I); • Nodrošināt Latvijas dalību IMPEL TFS Klāstera projektos un semināros, tai skaitā, „IMPEL TFS konference 2011”, „Pareiza inspekciju nodrošināšana veicot atkritumu pārrobežu sūtījumu kontroli”, „Atkritumu apsaimniekošanas vietas un iekārtas”, „IMPEL TFS nacionālo kontaktpersonu tikšanās”; • Nodrošināt IMPEL projekta „IMPEL Inspekcijas pārskata iniciatīva (IRI) Valsts vides dienestā Latvijā” īstenošanu Latvijā – nodrošināt ekspertu sanāksmes un VVD amatpersonu sadarbību augstā līmenī izvērtējot VVD vides inspekcijas un vides atļauju izsniegšanas esošo praksi un sagatavojot ieteikumus turpmākiem uzlabojumiem; • Nodrošināt Latvijas dalību IMPEL projektu vadības grupās: „Enerģijas efektivitātes pasākumi atļauju nosacījumos un vides inspekcijā-II”;,„Kvalitātes paaugstināšana intensīvo cūku audzēšanas iekārtu kontrolē un atļauju sagatavošanā” „IMPEL konference 2012.gadā”, „Vides likumdošanas ieviešanas stratēģijas –kopīgais, atšķirīgais un labas prakses piemēri”. • Nodrošināt Latvijas dalību IMPEL projektu ietvaros organizētajos semināros par piesārņojuma integrēto samazināšanu un novērtēšanu, paaugstināta riska objektu kontroli un ķīmisko vielu apsaimniekošanas jautājumiem. Nodrošināt Valsts vides dienesta dalību EK atbalstītajās un starptautiskās sadarbības aktivitātēs: • Dalība 2006.gada 14.jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem kompetento iestāžu un korespondentu sanāksmēs; • Dalība vides inspekciju minimālo kritēriju pārskata aktivitātēs; • Dalība ikgadējā Baltijas valstu vides institūciju tikšanās Igaunijā.

Projekta rezultāti

Projekta realizācijas rezultātā tiek nodrošināta Latvijas pilnvērtīga un aktīva dalība ES vides institūciju asociācijā (IMPEL) un, atbilstoši IMPEL darbības mērķiem, tiks sniegts atbalsts VVD pamatdarbības kvalitātes nodrošināšanā vides atļauju izsniegšanā un vides inspekcijā. Projekta ietvaros atbalstītā VVD dalība starptautiskās sadarbības aktivitātēs, kā arī EK atbalstītajās aktivitātēs, nodrošinās informatīvo un praktisko atbalstu VVD pamatdarbībai vides atļauju izsniegšanā un vides inspekcijā, īpaši atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2011
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 8 537.23 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 825.79 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 837.76 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.