• Sākums >
  • Lielās Juglas apsaimniekošanas plāna izstrāde

Lielās Juglas apsaimniekošanas plāna izstrāde

Reģ Nr. 1-08/389/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Izstrādāt Lielās Juglas apsaimniekošanas plānu, kas nodrošinās ilgtspējīgu upes attīstību, iekļaujot ūdeņu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, ūdens kvalitātes nepasliktināšanos, zivju daudzveidības palielināšanu un interešu saskaņotu rīcību. Ilgtermiņa: Nodrošināt ilgtspējīgu, līdzsvarotu un vides aizsardzības prasībām atbilstošu Lielās Juglas izmantošanu.

Projekta rezultāti

Ilgtermiņā tiek plānots saglabāt un uzlabot Lielās Juglas ekoloģisko stāvokli, paaugstināt tās sociālekonomisko vērtību. Projekta ietvaros izstrādātais apsaimniekošanas plāns nodrošinās plānveida un mērķtiecīgu objekta praktisku apsaimniekošanu turpmākajos 10 gados. Plānotie pasākumi, kas tiks iestrādāti apsaimniekošanas plānā, tiks integrēti Ropažu novada Attīstības programmā, paredzot apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai investīciju piesaisti. Sadarbībā ar vides speciālistu tiks nodrošināta informācijas aprite ar sabiedrību par šāda plāna tapšanu un to nozīmi ikvienam sabiedrības loceklim.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 31.03.2020
Īstenotājs Ropažu novada pašvaldība
Ropaži, Sporta iela 1, LV-2135
Projekta kopējās izmaksas 10 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.