• Sākums >
  • Sabiedrības iepazīstināšana ar dabas lieguma Lubāna mitrājs bioloģisko daudzveidību

Sabiedrības iepazīstināšana ar dabas lieguma Lubāna mitrājs bioloģisko daudzveidību

Reģ Nr. 1-08/389/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir: Apkopot jaunāko informāciju par dabas lieguma Lubāna mitrājs bioloģisko daudzveidību, īpašu uzsvaru liekot uz ornitofaunu. Projekta virsmērķis ir: Stiprināt sabiedrības zināšanas un izpratni par minētās teritorijas dabas vērtībām un aizsardzības vajadzībām.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi ir: 1. Izdot bukletu ar jaunāko informāciju par dabas liegumu Lubāna mitrājs, jo pēdējais informatīvais materiāls ir izdots 2007.gadā. 2. Izstrādāt un izveidot 5 izglītojošas spēles par dabas izziņu – 2 galda spēles un 3 spēles, kas izmantojamas āra apstākļos. 3. Izstrādāt un uzstādīt stendu pie Lubāna mitrāja informācijas centra ar informāciju par dabas lieguma Lubāna mitrājs ornitofaunu. 4. Izveidot Lubāna mitrāja informācijas centra mājaslapu ar īpašu uzsvaru uz sadaļu par dabas lieguma Lubāna mitrājs bioloģisko daudzveidību.

Projekta rezultāti

Kvantitatīvie rezultāti ir: 1. Izdots buklets 2000 eksemplāros ar aktuālāko informāciju par dabas lieguma Lubāna mitrājs bioloģisko daudzveidību un ornitofaunu. 2. Izstrādāts 5 izglītojošas spēles par dabas vērtībām – 2 galda spēles un 3 spēles, kas izmantojamas āra apstākļos. 3. Uzstādīts stends pie Lubāna mitrāja informācijas centra ar informāciju par dabas lieguma Lubāna mitrājs ornitofaunu. 4. Izveidota mājaslapa Lubāna mitrāja informācijas centram ar uzsvaru uz minētās aizsargājamās dabas teritorijas bioloģisko daudzveidību un ornitofaunu. Kvalitatīvie rezultāti ir: 1. Veicināta sabiedrības izpratne un zināšanas par dabas liegumu Lubāna mitrājs un tā dabas vērtībām.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.04.2016
Īstenotājs Pie Kraujas
Madona, Ausekļa iela 6, LV-4801
Projekta kopējās izmaksas 2 540.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 410.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.