• Sākums >
  • Noteicējs "Iepazīsim nogāžu un gravu mežus” -jauns palīglīdzeklis vides izglītības nodarbībām

Noteicējs "Iepazīsim nogāžu un gravu mežus” -jauns palīglīdzeklis vides izglītības nodarbībām

Reģ Nr. 1-08/388/2015

Projekta mērķis

Papildināt vides izglītības vajadzībām domāto noteicēju, kuri izglīto par konkrētu dzīvotni, ekosistēmu vai citām dabas vērtībām, klāstu ar jaunu noteicēju “Iepazīsim nogāžu un gravu mežus”. Šis biotops ir atrodams ainaviski pievilcīgākajās Latvijas vietās. Dabas takas gan aizsargājās dabas teritorijās, gan ārpus tām izveidotas tieši šādās vietās, tāpēc vides izglītības nodarbības skolēniem vai ģimeņu, indivīdu pašizglītošanās notiek nogāžu un gravu mežos, taču informācija par dabas vērtībām biotopā šobrīd trūkst.

Projekta uzdevumi

1. Sagatavot kabatas formāta noteicēja maketu (datorsalikumu) par Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamu biotopu Nogāžu un gravu meži, iekļaujot tajā biotopam tipiskās augu, dzīvnieku, ķērpju un sēņu sugas, kā arī skaidrojumu par apstākļiem, kas veido vietas savdabību: mikroklimats, meža struktūras, utml. 2. Sagatavot dabas izglītības nodarbības “Iepazīsim nogāžu un gravu mežus” metodiku, plānu un darba lapu.

Projekta rezultāti

Izgatavots makets (datorsalikums) 13 x 9 cm lielam un 100 - 120 lpp biezam noteicējam “Iepazīsim gravu un nogāžu mežus” (nosaukums var tikt precizēts. Izstrādāts vienas dabas izziņas nodarbības “Iepazīsim gravu un nogāžu mežus” plāns, t.sk. darba lapa un metodika.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 16.05.2016
Īstenotājs Zaļā doma
Ances pag., Puteri, LV-3612
Projekta kopējās izmaksas 5 050.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 800.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.