• Sākums >
  • Bicānu ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstāde

Bicānu ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstāde

Reģ Nr. 1-08/385/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Izstrādāt Bicānu ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus ar mērķi nodrošināt Bicānu ezera racionālu ūdens un bioloģisko resursu izmantošanu un aizsardzību, ievērojot ezeru ekoloģisko stāvokli un tam piegulošo teritoriju aizsardzības prasības. Saglabāt Bicānu ezera un ar to saistīto sugu un biotopu daudzveidību, teritorijas kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības, kā arī, veicināt teritorijas nenoplicinošu saimniecisko attīstību, dabas tūrismu un ekoloģisko izglītību ilgtermiņā. Ilgtermiņa: Bicānu ezera un tiem piegulošo teritoriju izmantošanai tiek izvirzīti mērķi, kas nav pretrunā ar ezera izmantošanas ilgtermiņa mērķiem: • Bicānu ezera un tā piekrastes zonas rekreatīvā potenciāla saglabāšana un palielināšana; • Bicānu ezera zivsaimnieciskā potenciāla saglabāšana un palielināšana; • Bicānu ezera un tam piegulošo teritoriju floras un faunas eksistences un daudzveidības nodrošināšana, vienlaicīgi nodrošinot to pieejamību sabiedrībai; • Bicānu ezera un tam piegulošo teritoriju vēstures un kultūrvēsturisko objektu aizsardzība, apsaimniekošanas un uzturēšanas organizācija, vienlaikus nodrošinot to pieejamību sabiedrībai.

Projekta rezultāti

Bicānu ezera saimnieciskās izmantošanas veidi būs sekojoši: 1) Amatierzveja-makšķerēšana – Riebiņu novada dome Bicānu ezerā veic licencēto makšķerēšanu jau 5 gadus, kā arī visus pasākumus, kas atrunāti Saistošajos noteikumos “NOLIKUMS “Par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros””; 2) Dabas un ainavisko vērtību saglabāšana – Bicānu ezera ZA krastā atrodas Gelenovas parks, kurš ir vēsturiski ierīkots 19. gs. 90. gadu beigās un 20. gadsimta sākumā. Parka platība sastāda 6,8 ha. Parkā aug 25 vietējās un 29 introducētās koku un krūmu sugas. Perspektīvā plānots, ka tieši šeit tiks izveidots dabas izziņas un pētniecības centrs, kurš apvienos gan izziņas rakstu, gan ūdenstūrisma nozares jomas; 3) Rekreācija un tūrisms (atpūtas uz ūdeņiem un peldvietu organizēšana)- ir vairākas tūrisma bāzes, kuras veic un arī perspektīvā plāno veikt dažādus pasākumus, kas saistīti ar Rušonas ezera apsaimniekošanu, piemēram, peldvietu izveide, vizināšanas ar ūdenstransportu u.c.; 4) Sabiedrības izglītošana - izglītot sabiedrību, iepazīstinot ar teritorijas dabas, ainaviskajām un kultūrvēsturiskajām vērtībām; 5)Zinātniskās pētniecības darbi – 2016. gadā ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns ”Dabas liegumam Jašas- Bicānu ezers”, kurš aptver dabas lieguma apsaimniekošanas noteikumus, kuri paredz arī pastāvīgu monitoringa veikšanu.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 31.05.2020
Īstenotājs Riebiņu novada dome
Riebiņi, Saules 8, LV-5326
Projekta kopējās izmaksas 5 929.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 929.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 929.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.