Latvijas skolēnu vides apziņas veicināšana, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas

Reģ Nr. 1-08/385/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis rosināt 7. – 9.klašu skolēniem vides apziņas veidošanu, interaktīvā veidā iepazīstināt ar dabas bioloģisko daudzveidību, t.i. Latvijas putnu sugu daudzveidību, dzīvotspēju un migrāciju, kā arī attīstīt pašiniciatīvu zaļā dzīvesveida praktizēšanā un popularizēšanā.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevums ir pusaudžiem vienkārši uztveramā, interaktīvā veidā likt aizdomāties par vides apziņu ikdienā un savu rīcību vides sakārtošanā, saglabāšanā, aizsardzībā. Projekta ietvaros uzdevums izmantot tādas metodes un paņēmienus, kuras veicinātu izziņas procesu, paralēli dažādu prasmju un iemaņu attīstīšanai paaugstinātu arī skolēnu mācīšanās motivāciju, kā arī Latvijas 7. – 9. klašu skolēniem sniegt iespēju iegūt zināšanas un izpratni par vides aizsardzības problēmām, kā arī attīstīt atbildīgu attieksme pret vidi, dabas aizsardzību.

Projekta rezultāti

- Lekcija “Latvijas putni, to migrācijas ceļš” izstrādāta pilnā apjomā, iekļaujot visas projektā paredzētās aktivitātes plānotajā kvalitātē - Ievērotas obligātās publicitātes prasības, ievietota informācija projekta iesniedzēja un projekta partnera mājas lapā - Projekta komanda atzinīgi novērtē savstarpējo sadarbību projekta īstenošanas laikā - Sasniegta projekta mērķauditorija

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.04.2015
Īstenotājs Latvijas Būvju informācijas modelēšanas biedrība
Rīga, Ūnijas iela 11A, LV-1039
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.