Augstrozes Lielezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde

Reģ Nr. 1-08/382/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Izstrādāt Augstrozes Lielezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus, lai veicinātu ilgtspējīgu ezera un piekrastes attīstību, apsaimniekošanu un dabas vērtību saglabāšanu Ilgtermiņa: Saskaņā ar izstrādātajiem Augstrozes Lielezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem, ezers un tā apkārtne tiek apsaimniekota, saglabājot dabas vērtības, tīru vidi un plānveidīgi piesaistot līdzekļus vides pieejamības infrastruktūras nodrošināšanai.

Projekta rezultāti

Ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu ievērošanu un tajos noteikto pasākumu ieviešanu nodrošinās ezera apsaimniekotājs Limbažu novada pašvaldības aģentūra ALDA. Institucionālā ilgtspēja – plānots turpināt piesaistīt ES un citu fondu finansējumu, lai īstenotu noteikumos paredzētos vides saglabāšanas un attīstības pasākumus. Projekta īstenošanas rezultātā tiks izstrādāti Augstrozes Lielezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi, kas tiks izmantots kā: 1) analītisks dokuments, kas pamato šīs teritorijas attīstības iespējas, balstoties uz konkrētu vajadzību izpēti; 2) dokuments saimnieciskās darbības koordinācijai; 3) vadības dokuments, kurš būs par pamatu lēmumu pieņemšanā attiecībā uz ezera attīstības jautājumiem, plānojot investīcijas un budžetu.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 31.05.2020
Īstenotājs Limbažu novada pašvaldība
Limbaži, Rīgas iela 16, LV-4001
Projekta kopējās izmaksas 6 376.70 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 376.70 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 377.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.