• Sākums >
  • Sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas atkritumu pirmapstrādes nosacījumu izstrāde to turpmākai pārstrādei, izmantojot biotehnoloģijas

Sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas atkritumu pirmapstrādes nosacījumu izstrāde to turpmākai pārstrādei, izmantojot biotehnoloģijas

Reģ Nr. 1-08/382/2015

Projekta mērķis

Izstrādāt sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas atkritumu (turpmāk PA) kā izejmateriāla sagatavošanas nosacījumus turpmākai pārstrādei, izmantojot biotehnoloģijas

Projekta uzdevumi

1. Novērtēt PA daudzumu un apsaimniekošanas veidus valstī. 2. Iepazīstoties ar zinātnisko literatūru, apkopot informāciju par dažādu PA veidu ķīmiskajām un fizikālajām īpašībām, oglekļa un slāpekļa attiecību, un optimālajiem pārstrādes veidiem. 3. Simulēt un novērtēt termiski apstrādātu un neapstrādātu PA (sabiedriskā ēdināšanas atkritumiem, 3. kategorijas blakusproduktu tauku atkritumiem un taukiem, kas uzkrājas ražošanas procesā notekūdeņu uztvērējā) metānveidotāju baktēriju aktivitāti un parametrus mezofīlajā un termofīlajā fāzē; Izstrādāt PA izejmateriāla kvalitātes standarta parametrus pārstrādei kopējā biomasā ar biotehnoloģijām; 4. Izstrādāt PA apsaimniekošanas sistēmu valstī un kā izejmateriāla sagatavošanas nosacījumus turpmākai pārstrādei ar biotehnoloģijām; 5. Stiprināt Valsts Vides dienesta darbinieku un mērķgrupas pārstāvju zināšanas un pieredzi PA apsaimniekošanā, pārstrādē un pārvaldē.

Projekta rezultāti

1. Veikts radītā un apsaimniekotā PA daudzuma un pārstrādes iespēju apsekojums. 2. Sagatavoti un nodoti laboratoriskiem testiem termiski apstrādāti (PA) paraugi (sabiedriskās ēdināšanas atkritumi. 3. kategorijas blakusprodukti, tauki, tauki, kas radušies PA pirmapstrādes procesā) (sadarbības partneris SIA “Moss un Moss”, SIA ”Re Cikls”) (6 paraugi) 3. Veiktas PA sastāva un mikrobioloģiskie testi (sadarbības partneris Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)); (6 testēšanas reizes); 4. Izstrādāti priekšlikumi PA apsaimniekošanas sistēmas pilnveidei valstī; 5. Noorganizēts seminārs Valsts vides dienesta darbiniekiem un mērķgrupu pārstāvjiem ( 1 seminārs); 6. Veikta projekta publicitāte LASA mājas lapas www.lasa.lv (3 raksti).

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 14.05.2016
Īstenotājs Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Rīga, Kuršu iela 9-2, LV-1006
Projekta kopējās izmaksas 9 237.27 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 237.27 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 237.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.