• Sākums >
  • Cilvēks palīdz jūrai. Pasaules Ūdens dienas izglītojošie pasākumi Ziemeļkurzemes piekrastē un Rīgā.

Cilvēks palīdz jūrai. Pasaules Ūdens dienas izglītojošie pasākumi Ziemeļkurzemes piekrastē un Rīgā.

Reģ Nr. 1-08/381/2015

Projekta mērķis

Izglītot skolu jaunatni un sabiedrību kopumā par ikdienas paradumu, kam ir negatīva ietekme uz Baltijas jūru, maiņu Ziemeļkurzemes pašvaldībās un Rīgā.

Projekta uzdevumi

Interaktīvā veidā (plakātu un eseju konkurss) izglītot Ziemeļkurzemes pašvaldību (Dundagas novads, Rojas novads, Mērsraga novads, Talsu novads) un Rīgas (Daugavas tuvumā esošo skolu) skolu jaunatni (pamatskolas un vidusskolas klases) un citas sabiedrības grupas (skolēnu vecākus un tuviniekus, citu organizāciju pārstāvjus, attiecīgo pašvaldību iedzīvotājus, kā arī Baltijas jūras piekrastes apmeklētājus) par antropogēnās slodzes ietekmi uz Baltijas jūru un tās piekrasti un par iespējām mainīt cilvēku paradumus, lai mazinātu negatīvo ietekmi.

Projekta rezultāti

Kvantitatīvie rādītāji: 1. Skolu skaits, kas piedalīsies konkursos. Ziemeļkurzeme – 5 , Rīga – 12; 2. Skolēnu skaits, kas piedalīsies konkursos, Ziemeļkurzeme – ne mazāk kā 50, Rīga – ne mazāk kā 70; 3. Plakātu izstādes apmeklētāju skaits Talsos (1 mēnesi) – ne mazāk kā 200; 4. Plakātu izstādes atklāšanas, diskusijas Talsos apmeklētāju skaits – ne mazāk kā 70; 5. Plakātu skaits izstādē – 20; 6. Plakātu skaits izplatīšanai Ziemeļkurzemes piekrastes pašvaldībās (3) – 300; 7. Cilvēku skaits, kas piedalījušies plakātu izplatīšanas akcijā “Cilvēks palīdz jūrai” Ziemeļkurzemes piekrastē – ne mazāk kā 200; 8. Eseju priekšlasījumu, diskusijas Rīgā apmeklētāju skaits – ne mazāk kā 70; 9. Plakātu / eseju konkursa interneta vietnes (mājas lapā www.zalie.lv) apmeklējums 2,5 mēnešu laikā – ne mazāk kā 700 unikālie apmeklētāji. Kvalitatīvie rādītāji: 1. Ne mazāk kā 120 skolēni ieguvuši zināšanas par cilvēka ikdienas paradumu ietekmi uz Baltijas jūru un šīs ietekmes mazināšanu (informācijas iegūšanas veids – skolēnu aptauja); 2. Ne mazāk kā 180 skolēnu ģimenes locekļi ieguvuši zināšanas par cilvēka ikdienas paradumu ietekmi uz Baltijas jūru un šīs ietekmes mazināšanu (informācijas iegūšanas veids – skolēnu aptauja); 3. Ne mazāk kā 100 diskusiju apmeklētāju atzinuši izglītojošos pasākumus (plakātu izstādi, eseju priekšlasījumus un diskusijas Talsos un Rīgā) par noderīgiem un apsvērs iespēju mainīt savus ikdienas paradumus, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz Baltijas jūru (informācijas iegūšanas veids – apmeklētāju aptauja); 4. Ziemeļkurzemes piekrastes pašvaldības atzinušas plakātu akcijas “Cilvēks palīdz jūrai” pozitīvo ietekmi uz cilvēku paradumu maiņu un vides stāvokļa uzlabošanu (informācijas iegūšanas veids – pašvaldību aptaujas).

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.04.2016
Īstenotājs Latvijas Zaļā kustība
Rīga, Ģertrūdes iela 19/21-3,
Projekta kopējās izmaksas 5 093.43 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 093.43 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.