• Sākums >
  • Dabas izglītības pasākumi specifiskām mērķauditorijām Ķemeru Nacionālajā parkā

Dabas izglītības pasākumi specifiskām mērķauditorijām Ķemeru Nacionālajā parkā

Reģ Nr. 1-08/380/2015

Projekta mērķis

Uzlabot kvalitatīvas un objektīvas informācijas pieejamību par dabas vērtībām Ķemeru Nacionālajā parkā (turpmāk – ĶNP). Veicināt dabas vērtību saudzīgu un ilgtspējīgu izmantošanu. Projekta mērķi atbilst Vides politikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam, kur 2.3.nodaļā kā viens no svarīgākajiem pasākumiem minēts atbalsts vides izglītības sistēmai un sabiedriskajām vides informācijas kampaņām, kas nodrošinātu to, ka vides izglītības sistēma darbotos kvalitatīvāk un tās darbība aptvertu lielāku sabiedrības daļu.

Projekta uzdevumi

Noorganizēt izglītojošus pasākumus specifiskām mērķauditorijām, kuru iesaiste ir būtiska kvalitatīvas un objektīvas informācijas pieejamības nodrošināšanā, kā arī dabas vērtību saudzīgā un ilgtspējīgā izmantošanā. Mērķauditorijas: 1) ĶNP tūrisma foruma dalībnieki (vietējie gidi, uzņēmēji, pašvaldību darbinieki, vietējo iedzīvotāju un NVO, kā arī citu tūrismā iesaistīto pušu pārstāvji). Paredzēts 3 semināru cikls ar izbraukumiem dabā, lai sniegtu nepastarpinātu, visaptverošu informāciju par ES Kohēzijas fonda ietvaros tapušo jauno infrastruktūru ĶNP, dabas vērtībām to apkārtnē un saudzīgas izmantošanas noteikumiem. Semināru laikā plānots apspriest arī potenciālu jaunu tūrisma piedāvājumu veidošanu saistībā ar šiem objektiem, organizējot vizītes arī pie vietējiem uzņēmējiem. Plānots piesaistīt arī ekspertu interpretācijas pamatu apgūšanai; 2) pirmsskolas izglītības iestāžu audzinātāji. (1 seminārs); 3) ar dabas materiālu izmantošanu saistīto interešu pulciņu vadītāji skolās, pašvaldību iestādēs u.c. (1 seminārs).

Projekta rezultāti

Noorganizēti pieci (5) izglītojoši semināri, kopumā izglītojot līdz 120 attiecīgo mērķgrupu pārstāvjus.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 16.05.2016
Īstenotājs Ķemeru nacionālā parka fonds
Jūrmala, "Meža māja", Ķemeri, LV-2012
Projekta kopējās izmaksas 2 431.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 431.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.