• Sākums >
  • Ogres vecupes publiskās peldvietas labiekārtošana un ekoloģiskā līdzsvara paaugstināšana, paplašinot vides pieejamības iespējas

Ogres vecupes publiskās peldvietas labiekārtošana un ekoloģiskā līdzsvara paaugstināšana, paplašinot vides pieejamības iespējas

Reģ Nr. 1-08/37/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Veikt publiskā ūdeņa – Ogres vecupes pārvaldības prakstiskās aktivitātes atbilstoši Daugavas upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plānam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vadlīnijām iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldībai pašvaldībās, Ogres novada pašvaldības plānošanas dokumentiem – Ogres novada attīstības programmas (2014. – 2020.g.) Rīcības un investīciju plānam un Ogres novada teritorijas plānojumam. Ilgtermiņa: Sakārtota Ogres vecupes publiskā peldvieta, nodrošinot ekoloģisko līdzsvaru un vides pieejamību.

Projekta uzdevumi

1. Niedru pļaušana (1860 m2) 2. Gultnes tīrīšana - gan dūņu tīrīšana, gan niedru sakņu novākšana (1200 m2) 3. Mākslīgo mitrāju veidošana – 2 zaļo bioievalku izveide un zaļās infrastruktūras apstādījumi (skat.tāmes pielikumu) 4. Vides pieejamības infrastruktūras izveide (1 laipa ar 1 atzaru un 1pandusu, 1 lielā ģērbtuve ar 1 pandusu, 1 mazā ģērbtuve) 5. Informācijas stenda izveide (1 stends ar informāciju par projektu) 6. Brīdinošu norāžu izveide un uzstādīšana (2 norādes) 7. Koka solu iegāde un uzstādīšana (6 soli) 8. Atkritumu urnu iegāde un uzstādīšana (4 atkritumu urnas) 9. Projekta vadība un administrēšana (5 mēnešu 3 darbinieku koordinējošais darbs)

Projekta rezultāti

Par projekta rezultātu ilgtspējību ir atbildīga pašvaldības aģentūra “Ogres namsaimnieks”, kas nodrošinās projektā izveidotās infrastruktūras uzturēšanu un nepieciešamības gadījumā atjaunošanu vismaz 5 turpmākos gadus pēc projekta īstenošanas. Uzturēšanas izmaksas paredzētas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.09.2018
Īstenotājs Ogres novada pašvaldība
Ogre, Brīvības iela 33, LV-5001
Projekta kopējās izmaksas 55 555.56 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 38 889.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.