• Sākums >
  • Veclaicene – dabas fenomens caur orientēšanās prizmu

Veclaicene – dabas fenomens caur orientēšanās prizmu

Reģ Nr. 1-08/37/2016

Projekta mērķis

Veicināt sabiedrības izglītošanu dabas daudzveidības un aizsardzības jomā, pilnveidojot aktīva brīvā laika pavadīšanas infrastruktūru aizsargājamo ainavu apvidū Veclaicene un popularizēt aktīvu dabai draudzīgu un veselīgu dzīves veidu.

Projekta uzdevumi

Popularizēt veselīgu, dabai draudzīgu dzīves veidu izveidojot un ierīkojot dabu izzinošu orientēšanās mācību trasi: 1. izveidot orientēšanās trasi veicot teritorijas kartografēšanu, uzstādot 10 kontrolpunktus, kādas dabas vērtības tuvumā, un pie kontrolpunktiem izvietot dabu izzinošas informācijas plāksnītes (3 valodās – latviešu, igauņu, angļu) ; 2. izstrādāt un apkopot informatīvo materiālu kartei un dabu izzinošas informācijas plāksnītēm; 3. noorganizēt trases svinīgu atklāšanu ar prezentāciju par dabai draudzīgu uzvedību AAA teritorijā, un iekļaut trases svinīgu atklāšanu pasākuma “Igauņu dienas Veclaicenē” scenārija ietvaros; 4. veikt orientēšanās kartes maketēšanu, drukāšanu, papildus tulkot informatīvos materiālus igauņu un angļu valodās; 5. nodrošināt iespēju orientēties izmantojot GEOROAD aplikācijas orientēšanās spēli; 6. uzstādīt 2 lielformāta informatīvus stendus ar AAA Veclaicene teritorijas karti; 7. nodrošināt trases un kartes pieejamību ikvienam interesentam

Projekta rezultāti

1. Pilnveidota aktīvās atpūtas infrastruktūra, piesaistot jaunu mērķauditoriju, radot iespēju apgūt zināšanas par AAA teritoriju un dabai draudzīgu uzvedību – karte, GEOROAD orientēšanās spēle; 2. veicināta sabiedrības audzināšana par atbildīgu dzīves veidu un dabai draudzīgu uzvedību – prezentācija par dabai draudzīgu uzvedību; 3. izveidots informatīvs materiāls sabiedrības izglītošanai par bioloģisko daudzveidību, aizsargājamiem augiem, dzīvniekiem – plāksnītes kontrolpunktos; 4. stiprināta jau esošā pārrobežu sadarbība un sadraudzība – aktivitāte (trases atklāšana, prezentācija) pasākumā “Igauņu dienas Veclaicenē” scenārija ietvaros; 5. nodrošināta pieeja mācību trasei ik vienam interesentam, kas tādējādi nodrošinās esošās teritorijas izzināšanu – orientēšanās karte, plāksnītes kontrolpunktos; 6. mūsdienu tehnoloģiju pielietojums radīs iespēju paaudžu interešu apmierinātībai un ieinteresētībai pavadīt brīvo laiku veselīgi – GEOROAD orientēšanās spēle; 7. popularizētas AAA dabas vērtības un dabai draudzīgas uzvedības principi – orientēšanas karte; 8. popularizēts veselīgs dzīves veids – brīvi pieejama orientēšanās trase; 9. radīta iespēja ērti un saprotami iepazīties ar teritoriju, tās piedāvātajām aktivitātēm aktīvās atpūtas jomā – stendi ar teritorijas karti.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.08.2016
Īstenotājs Veclaicenes Avotiņš
Alūksnes nov.,, Veclaicenes pag., "Vaiņagi",
Projekta kopējās izmaksas 3 330.80 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 472.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.