• Sākums >
  • „Kārsavas jaunie vides pētnieki 2015”

„Kārsavas jaunie vides pētnieki 2015”

Reģ Nr. 1-08/37/2015

Projekta mērķis

Novadīt 4 dienu un 1 diennakts vides izglītības nometni „Kārsavas jaunie vides pētnieki 2015” Kārsavas vidusskolā Kārsavas novada 30 bērniem vecumā no 12 līdz 16 gadiem, izglītojot un attīstot bērniem videi draudzīgas attieksmes caur paradigmu „Cilvēks dabā, caur dabu un dabai”.

Projekta uzdevumi

Veicamie uzdevumi: 1. Meža ekosistēmas bioloģiskās daudzveidības izpēte; 2. Kārsavas novada ūdenstilpņu ūdens kvalitātes analīze un ieteikumu iedzīvotājiem un Kārsavas novada pašvaldībai ūdens kvalitātes uzlabošanā izstrādāšana; 3. Vides sakopšanas talkas organizēšana, savākto atkritumu šķirošana; 4. Vides aizasdzības objektu apmeklēšana (Rāznas nacionālā dabas parka Lielā Liepu kalna un Rāznas ezera apmeklēšana,.un dabas parka “Numernes valnis” apmeklēšana) 5. Iepazīšanās ar hidrokultūru audzēšanas metodēm un vides aizsardzības problēmu risināšanu „Mežvidu tomāti” siltumnīcu kompleksā; 6. Iepazīšanās ar aizsargājamiem un vietējiem augiem Kārsavas novadā; 7. Bioloģiskās saimniecības „Tīravoti” darbības izpēte; 8. Pētniecisko darbu, konkursu, vides spēļu, radošo darbnīcu organizēšana; 9. Nometnes darba apkopošana, izvērtēšana, prezentācijas sagatavošana un prezentēšana vietējai sabiedrībai un prezentāciju ievietošana Kārsavas novada un Kārsavas vidusskolas mājas lapā; 10. Izstādes par nometnes „Kārsavas jaunie vides pētnieki 2015”darbu organizēšana Kārsavas novada pedagogiem jaunā mācību gada ievadseminārā.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks noorganizēta 4 dienu un 1 diennakts nometne „Kārsavas jaunie vides pētnieki 2015” 30 bērniem. Nometnē bērni apgūs ekoloģijas pamatlikumus, apgūs pētnieciskās darbības pamatus, izjutīs sevi kā dabas daļu un viņos sāks veidoties kvalitatīvi jauna attieksme pret dabu un apkārtējo vidi . Tiks novadītas 1vides izglītības lekcija, veikti 2 pētnieciskie darbi, noorganizēta ekoloģiskās orientēšanās nodarbība, novadītas 2 vides spēles, 1 ekspedīcija, 1 radošais konkurss-viktorīna, noorganizēta 1 vides sakopšanas talka, novadīta 1 radošā darbnīca, noorganizētas 2 ekskursijas, 1pārgājiens, noorganizēta tikšanās ar vietējās produkcijas ražotājiem, apmeklēta 1 dabas taka, noorganizēts 1 vakara ugunskurs ar mēmo šovu un dziesmām par vidi. Tiks rakstītas vēstules smiltīs par vides saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Tiks izstrādāti un iesniegti priekšlikumi Kārsavas pašvaldībai vides kvalitātes uzlabošanai. Tiks sagatavots nometnes pārskats – nometnes darba noslēguma prezentācija.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Kārsavas vidusskolas atbalsta biedrība
Kārsava, Kļavu iela 7 - 2, LV-5717
Projekta kopējās izmaksas 3 844.92 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 550.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.