• Sākums >
  • Interaktīvu materiālu un uzskates līdzekļu sagatavošana botānikas tēmu apgūšanai Latvijas Dabas muzejā

Interaktīvu materiālu un uzskates līdzekļu sagatavošana botānikas tēmu apgūšanai Latvijas Dabas muzejā

Reģ Nr. 1-08/379/2015

Projekta mērķis

Nodrošināt sabiedrību ar daudzveidīgiem, intelektuāli un estētiski augstvērtīgiem interaktīviem izglītojošiem un informatīviem materiāliem un uzskates līdzekļiem par botānikas tēmām. Sekmēt sabiedrības interesi par dabas daudzveidību un dabā notiekošajiem procesiem kā arī zināšanu pilnveidošanu vides jautājumos

Projekta uzdevumi

- Radīt saturu informatīviem un izglītojošiem interaktīviem materiāliem un uzskates līdzekļiem saistošai botānikas tēmu (kokaugi, sēnes un ķērpji, sūnas, lakstaugi) apgūšanai, kas paredzēti dažādu vecumu auditorijai, tai skaitā pirmsskolas vecuma bērniem, sākumskolas vecuma bērniem, vecāko klašu skolēniem un pieaugušajiem. - Izstrādāt izglītojošos materiālus, kas paredzēti cilvēkiem ar redzes traucējumiem, tādejādi aizsākot Latvijas Dabas muzeja (turpmāk – LDM) pedagoģisko materiālu un ekspozīciju satura papildināšanu ar informatīviem un izglītojošiem materiāliem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. - Atbilstoši interaktīvo materiālu saturam, radīt to dizaina risinājumus. - Iegādāties interaktīvo materiālu sagatavošanai nepieciešamos vizuālos materiālus – fotogrāfijas, krāsainus augu zīmējumus, video darbu. - Pēc izstrādātā interaktīvo materiālu un uzskates līdzekļu dizaina, nodrošināt to kvalitatīvu izgatavošanu.

Projekta rezultāti

1. Sagatavoti 5 informatīvi un izglītojoši interaktīvu materiālu un uzskates līdzekļu komplekti par botānikas tēmām, kuri tiks izmantoti pedagoģiskajās nodarbībās un integrēti LDM Botānikas ekspozīcijā, un būs pieejami sabiedrībai ekspozīcijas darbības laikā (vismaz 15 gadi); 2. Ievērojami papildinātas Botānikas jautājumu apguves iespējas LDM. 3. Veicināta sabiedrības, jo īpaši bērnu un jauniešu, zināšanu pilnveidošana par Botānikas jautājumiem, dabas daudzveidību un vides aizsardzību. 4. Pievērsta sabiedrības uzmanība un sekmēta interese par dabaszinātnes un vides jautājumiem. 5. Pilnveidota LDM izglītības darba materiālā bāze - interaktīvie materiāli un uzskates līdzekļi tiks iekļauti muzeja pastāvīgajā piedāvājumā skolām, atsevišķi materiāli arī izbraukuma nodarbībās „Muzejs mūsu bagāžā”, kas ir ļoti pieprasīts muzeja pakalpojums.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 16.05.2016
Īstenotājs Dabas muzeja atbalsta biedrība
Rīga, Kr. Barona iela 4, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 18 500.35 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 500.35 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 500.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.