• Sākums >
  • Licencēto makšķerēšanas vietu ietekme uz zemledus makšķernieku ieradumiem

Licencēto makšķerēšanas vietu ietekme uz zemledus makšķernieku ieradumiem

Reģ Nr. 1-08/378/2015

Projekta mērķis

Projekta galvenais ilgtermiņa mērķis ir pievērsties līdz šim neaktualizētam vides politikas jautājumam, sadarbībā ar Valsts vides dienestu (VVD), salīdzinot licencētas makšķerēšanas sistēmas ieviešanas ietekmi uz zemledus makšķernieku ieradumiem ezeros, kur ir/nav ieviesta šāda sistēma, nolūkā veiksmīgāk izprast licencētās makšķerēšanas modeļa lomu zivju resursu aizsardzībā. Kā papildus mērķis definēts – ievākt datus par licencētas makšķerēšanas sistēmas ieviešanas ietekmi uz spēkā esošo Ministru kabineta un konkrētās pašvaldības noteikto makšķerēšanas noteikumu ievērošanu dotajos Latvijas ezeros.

Projekta uzdevumi

Projekta galvenais uzdevums ir, sadarbībā ar VVD inspektoriem, veikt 24 regulāras apgaitas uz četriem Latvijas ezeriem (Alūksnes ezers, Burtnieka ezers, Alauksta ezers, Ungura ezers), ziemas periodā apsekojot vietas, kur ir/nav ieviesta licencētās makšķerēšanas sistēma. Apsekošanas gaitā tiks veikta makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrole zemledus makšķernieku vidū, kā arī zemledus makšķernieku anketēšana, iegūstot salīdzināmus datus no zemledus makšķerniekiem par makšķernieku noteikumu ievērošanu, motivācijām, vērtībām un iegūto lomu, demogrāfiskajiem rādītājiem, apmierinātību ar ezera apsaimniekošanu un citiem saistītiem jautājumiem. Konsultējoties ar pieredzējušiem makšķerniekiem un ezeru apsaimniekotājiem, kā arī apzinoties praktiskās iespējas, aptuvenais aptaujāto un anketēto zemledus makšķernieku kopskaits paredzams starp 600-1000, paredzot, ka aptaujāšanas un anketēšanas ilgums uz vienu zemledus makšķernieku ilgtu no 3 līdz 5 minūtēm, atkarībā no zemledus makšķernieku kopējā daudzuma uz izvēlētajiem ezeriem.

Projekta rezultāti

Kopā ar VVD inspektoriem, veiktas regulāras zemledus makšķerēšanas noteikumu ievērošanas apgaitas uz izvēlētajiem Latvijas ezeriem ar kopējo platību 6719ha, to veicot pēc projekta ietvaros izstrādātas un sadarbībā ar Valsts vides dienestu saskaņota grafika un metodikas. 2. Ievākta informācija par zemledus makšķernieku lomiem izvēlētajos Latvijas ezeros. 3. Veikta anketēšana par zemledus makšķernieku motivācijām, vērtībām, iekļaujot demogrāfiskos rādītājus, izvēlētajos Latvijas ezeros. 4. Apkopoti un prezentēti anketēšanas rezultāti. 5. Izstrādāts ziņojums par licencētās makšķerēšanas modeļa kā instrumenta atbildīgai un veiksmīgai vides aizsardzībai izvērtējums.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 16.05.2016
Īstenotājs Vides risinājumu institūts
Priekuļu nov., Lidlauks, Priekuļu pag.,, LV-4101
Projekta kopējās izmaksas 7 735.20 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 735.20 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.