• Sākums >
  • Publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāns Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā 2019.-2025.gadam

Publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāns Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā 2019.-2025.gadam

Reģ Nr. 1-08/377/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Vidējā termiņa plānošanas dokumenta “Publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāns Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā 2019.-2025.gadam” izstrāde un apstiprināšana atbilstoši LR likumdošanai, spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un nacionāla, reģionālā un vietēja līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem. Ilgtermiņa: Īstenots Publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāns Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā 2019.-2025.gadam, realizēts pasākumu kopums, lai sasniegtu izvirzītos mērķus atbilstoši apstiprinātajām prioritātēm. Nodrošināta ieviesto aktivitāšu pēctecība, integrējot tās citos novada attīstības plānošanas dokumentos un saistošajos noteikumos.

Projekta rezultāti

Apsaimniekošanas plāna rezultātu izmantošana un pēctecība tiks nodrošināta, izstrādājot reālu plānu, ko ir iespējams ieviest dzīvē, uzstādīt sasniedzamus mērķus, iesaistīt sadarbības partnerus un ieinteresētās puses. Kā viens no svarīgākiem instrumentiem rezultātu izmantošanai ir plāna un to aktivitāšu integrēšana citos attīstības dokumentos (t.sk. nozaru), un pašvaldības saistošajos noteikumos publisko ūdeņu pārvaldībai.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 31.05.2020
Īstenotājs Lielvārdes novada pašvaldība
Lielvārde, Raiņa iela 11a, LV-5070
Projekta kopējās izmaksas 9 500.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 500.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.