• Sākums >
  • Ligzdojošo putnu maršrutu uzskaišu datu ievade, analīze un attēlošana portālā Dabasdati.lv

Ligzdojošo putnu maršrutu uzskaišu datu ievade, analīze un attēlošana portālā Dabasdati.lv

Reģ Nr. 1-08/377/2015

Projekta mērķis

Pilnveidot portāla Dabasdati.lv Eiropas ligzdojošo putnu atlanta (ELPA) sadaļu, lai tajā no papīra anketām ievadītu ligzdojošo putnu maršrutu uzskaišu datus, veiktu putnu populācijas lieluma un ziņojumu statistikas analīzi, kā arī attēlotu sugu izplatību kartes.

Projekta uzdevumi

1. Izveidot platformu ligzdojošo putnu uzskaišu papīra anketu ievadīšanai; 2. Izstrādāt iegūto datu salīdzināšanas, apstrādes un analīzes rīku Eiropas ligzdojošo putnu atlanta vajadzībām; 3. Izveidot ziņojumu statistikas un populācijas lieluma analīzes rīku; 4. Attēlot sugu izplatību kartes; 5. Apstrādāt, ievadīt un attēlot jau iegūtos maršrutu uzskaišu anketu datus Eiropas ligzdojošo putnu atlanta 2013–2017 (ELPA) ietvaros; 6. Nodot datus Dabas aizsardzības pārvaldei pēc savstarpējās vienošanās.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāta ligzdojošo putnu maršruta uzskaišu papīra anketu ievades forma, kuru var ērti izmantot ikkatrs uzskaišu veicējs un, kura tiek izmantota ELPA ietvaros, kā arī turpmāk pēc ELPA projekta beigām; 2. Izstrādātā analīzes un attēlošanas platforma kā pamats izmantojama arī vēlāk - datu iegūšanai, attēlošanai un apstrādei citu atlantu sagatavošanā. Ar datu rezultātu attēlojuma formu ELPA dalībnieki un citi interesenti var ērtā un pārskatāmā veidā iegūt informāciju par konkrētajā periodā pieejamiem ELPA rezultātiem un lietotāju statistiku; 3. Izstrādāts datu apstrādes un analīzes rīks, kas apstrādā ne tikai Dabasdati.lv ELPA sadaļā ievadītos datus, bet arī citus portāla Dabasdati.lv pieejamos datus, kas tiks izmantoti ELPA izveidei; 4. ELPA dati par 2013. un 2014. gadu ir publiski, ērti pieejami un labi pārskatāmi portālā Dabasdati.lv. Gan šie, gan turpmāk iegūtie dati tiek ievākti un publiskoti, lai tos izmantotu zinātniskai analīzei gan Eiropas, gan Latvijas līmenī, turpmākai vides politikas veidošanai, kā arī klimata un vides pārmaiņu izvērtēšanai ilgtermiņā; 5. Portāla Dabasdati.lv lietotāju skaits pieaudzis virs 5000 un putnu ziņojumu skaits ligzdošanas sezonā pārsniedz 32000, tādejādi parādot, ka ir veicināta atgriezeniskā saite ar cilvēkiem, kuri vēlas vairāk iesaistīties dabas izpētē un vides aizsardzības veicināšanā, ziņojot savus novērojumus portālā Dabasdati.lv. 6. Projekta ietvaros iegūtie dati nodoti Dabas aizsardzības pārvaldei iepriekš saskaņotā formātā un apjomā, t.sk. integrēšanai Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 15.05.2016
Īstenotājs Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Rīga, Skolas iela 3, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 11 763.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 118.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 118.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.