• Sākums >
  • Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Tāšu ezers”

Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Tāšu ezers”

Reģ Nr. 1-08/376/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: 1. Izstrādāt dabas aizsardzības plānu, kas būtu saskaņots ar dabas aizsardzības, dabu resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju interesēm tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Ilgtermiņa: 1. Ezera aizaugšanas apturēšanas plāna izstrāde, samērojot putnu aizsardzības un ūdens resursu saglabāšanas vajadzības; 2. Ālandes upes ietekas ezerā un iztekas no ezera funkcionalitātes un ūdens novades atjaunošana; 3. Dabisko zālāju atjaunošana maksimāli iespējamā platībā un uzturēšana labvēlīgā aizsardzības stāvoklī, nodrošinot arī atbilstošas dzīvotnes pļavu bridējputniem; 4. Lauku tūrisma attīstība neapdraudot biotopu daudzveidības samazināšanos.

Projekta rezultāti

Grobiņas novada dome izstrādāto dabas aizsardzības plānu ievietos publiski pieejamā vietā elektroniskā, ka arī drukātā veidā. Tādā veida tiks nodrošināta piekļuve novada iedzīvotājiem, ja viņiem tas ir saistoši. Grobiņas domes plānotie pasākumi tiks realizēti izvērtējot un plānojot ikgadējo budžeta plānu. Ņemot vērā, ka dabas aizsardzības plāna izstrādes iniciators bija tieši Grobiņas novada dome, tad arī izvērtēto nepieciešamo pasākumu realizēšanu apņemas veikt Grobiņas dome – attiecīgi laika periodā, kādu paredz šis plāns. Katrs no veicamajiem pasākumiem tiks vērtēts atsevišķi, izvērtējot prioritātes, kā arī pieejamos finansējuma resursus.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 31.05.2020
Īstenotājs Grobiņas novada dome
Grobiņa, Lielā iela 76, LV-3430
Projekta kopējās izmaksas 40 293.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.