Jauniešu iesaistīšana praktiskā saldūdeņu biotopu aizsardzībā

Reģ Nr. 1-08/375/2014

Projekta mērķis

Veicināt nozīmīgu tekošu saldūdeņu biotopu aizsardzību bebru dambju izpētē un bebru dambju jaukšanas darbos iesaistot jauniešus.

Projekta uzdevumi

1. Siguldas, Inčukalna, un Krimuldas novados kopā ar novadu skolu jauniešiem (no 10 – 14 gadus veci) doties izpētes gājienā gar katra novada upēm (kopā 5), lai veiktu bebru dambju uzskaiti, mērīšanu, atzīmēšanu kartē ar GPS koordinātēm; 2. Kopā ar vides inspektoriem un citiem brīvprātīgajiem – pieaugušajiem iesaistīt jauniešus praktiskā bebru dambju jaukšanā.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā būs apsekotas 5 nozīmīgas lašveidīgo zivju nārsta upītes Krimuldas, Siguldas un Inčukalna novados, iegūta karte ar precīzām bebru dambju atrašanās vietām un izmēriem. Veikta bebru dambju demontāža piecās zivju nārstošanai nozīmīgās upēs. Tiks īstenots labās prakses piemērs kā vietējās sabiedrības jaunieši aktīvi iesaistās dabas aizsardzības izpētē un lašveidīgo nārsta iespēju palielināšanas aktivitātēs. Stāstot par projekta rezultātiem – izglītoti jaunieši un pārējā sabiedrība.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 15.12.2014
Īstenotājs Gaujas nacionālā parka fonds
Sigulda, Baznīcas iela 3, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 2 159.09 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 159.09 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 800.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.