• Sākums >
  • Spēkā esošo piesārņojošo darbību atļauju izvērtējums un rekomendāciju izstrāde VVD veiktspējas stiprināšanai A un B kategorijas atļauju un to nosacījumu sagatavošanā

Spēkā esošo piesārņojošo darbību atļauju izvērtējums un rekomendāciju izstrāde VVD veiktspējas stiprināšanai A un B kategorijas atļauju un to nosacījumu sagatavošanā

Reģ Nr. 1-08/374/2015

Projekta mērķis

Veikt VVD izsniegto piesārņojošo darbību atļauju kvalitatīvu izvērtējumu un izstrādāt rekomendācijas VVD veiktspējas stiprināšanai A un B kategorijas atļauju un to nosacījumu sagatavošanā.

Projekta uzdevumi

Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks īstenoti šādi projekta uzdevumi: 1. Tiks atlasītas vismaz piecas A kategorijas piesārņojošo darbību atļaujas valstī kopumā un vismaz trīs B kategorijas piesārņojošo darbību atļaujas no katras VVD reģionālās vides pārvaldes (VVD RVP) (kopumā vismaz 24 B kategorijas piesārņojošo darbību atļaujas); 2. Tiks veikts 1. uzdevuma ietvaros atlasīto piesārņojošo darbību atļauju savstarpējais saturiskais salīdzinājums, veicot atļauju kvalitātes auditu, kurā tiks izvērtēta atļaujās iekļautās informācijas atbilstība prasībām, kā arī izvērtēti atļauju nosacījumi un to piemērotība piesārņojošai darbībai, ņemot vērā praktisko pieredzi piesārņojošo darbību atļauju iesniegumu izstrādē. Uzdevuma ietvaros tiks sagatavots darba materiāls ar pārskatu par veiktā izvērtējuma rezultātiem/ atļauju kvalitātes audita rezultātiem; 3. Tiks organizētas darba grupas konsultācijas ar kompetenču centriem (KC) par atļauju nosacījumiem dažādiem vides aspektiem. Uzdevuma ietvaros tiks sagatavotas rekomendācijas VVD veiktspējas stiprināšanai A un B kategorijas atļauju un to nosacījumu sagatavošanā, kas tiks iekļauts gala ziņojumā; 4. Tiks organizēts viens divu dienu seminārs, kurā sadarbībā ar KC un VVD RVP ekspertiem tiks izvērtēts 2. un 3. uzdevuma ietvaros izstrādātais darba materiāls; 5. Pamatojoties uz 4. uzdevuma ietvaros organizētā semināra rezultātiem, tiks pārskatīts darba materiāls un izstrādāts gala ziņojums, kurā tiks iekļautas rekomendācijas VVD veiktspējas stiprināšanai A un B kategorijas atļauju un to nosacījumu sagatavošanā, atļauju nosacījumu kvalitātes uzlabošanai un, ja nepieciešams, grozījumiem normatīvo aktu prasībās attiecībā uz piesārņojošo darbību atļaujām; 6. Tiks organizēts vienas dienas seminārs, lai iepazīstinātu VVD RVP un KC pārstāvjus ar izstrādātajām rekomendācijām un vienotos par gala redakciju.

Projekta rezultāti

1. Atlasītas vismaz piecas A kategorijas un vismaz 24 B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas; 2. Sagatavots darba materiāls ar pārskatu par veiktā atļauju izvērtējuma rezultātiem/ atļauju kvalitātes audita rezultātiem; 3. Izstrādāts ziņojums ar rekomendācijām atļauju kvalitātes uzlabošanai un, ja nepieciešams, grozījumiem normatīvo aktu prasībās attiecībā uz piesārņojošo darbību atļaujām; 4. Projekta ietvaros organizēti divi semināri un darba grupas konsultācijas ar 8 KC.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 16.05.2016
Īstenotājs Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Rīga, Vīlandes iela 3-5, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 18 470.80 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 470.80 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.