• Sākums >
  • VVD veiktspējas stiprināšana gaisa kvalitātes kontroles jomā

VVD veiktspējas stiprināšana gaisa kvalitātes kontroles jomā

Reģ Nr. 1-08/373/2015

Projekta mērķis

Celt VVD veiktspēju gaisa kvalitātes kontroles jomā, veicot izsniegto emisijas limitu projektu auditu, sagatavojot pārskatu par identificētajām problēmām un sadarbībā ar VVD speciālistiem izstrādājot iespējamos risinājumus.

Projekta uzdevumi

Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks īstenoti šādi projekta uzdevumi: 1. No katra VVD reģionālās vides pārvaldes (VVD RVP) reģiona tiks atlasīti vismaz pieci emisijas limitu projekti, uz kuru pamata pārvalde ir izsniegusi piesārņojošās darbības atļauju laika periodā no 2014. līdz 2015. gadam; 2. Tiks veikts 1. uzdevuma ietvaros atlasīto emisijas limitu projektu audits atbilstoši 2013. gada 2. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” prasībām; 3. Pamatojoties uz 2. uzdevuma rezultātiem, tiks sagatavots pārskats par audita rezultātiem un izstrādāts kontrolsaraksts, identificējot obligāto/būtiskāko emisijas limitu projektā iekļaujamo informāciju. Kontrolsaraksts paredzēts VVD ekspertiem un inspektoriem, pārbaudot emisijas limitu projektu atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī izvērtējot, vai tajos ir iekļauta atļaujas nosacījumu sagatavošanai nepieciešamā informācija; 4. Iepriekšējā uzdevuma ietvaros tiks organizēta darba grupas sanāksme, kurā piedalīsies kompetences centra (KC) gaisa aizsardzības jautājumos, VVD Centrālās struktūrvienības un, nepieciešamības gadījumā, atsevišķu VVD RVP pārstāvji. Sanāksmē darba grupa tiks iepazīstināta ar 2. uzdevuma rezultātiem un 3. uzdevuma ietvaros sagatavotā kontrolsaraksta projektu. 5. Tiks organizēts viens seminārs ar mērķi informēt VVD RVP, VVD Centrālās struktūrvienības un VPVB pārstāvjus par 2. un 3. uzdevuma rezultātiem un apmācīt tos izmantot 3. uzdevuma ietvaros izstrādāto kontrolsarakstu.

Projekta rezultāti

1. Atlasīti vismaz 40 emisijas limitu projekti; 2. Veikts atlasīto emisijas limitu projektu audits un sagatavots pārskats ar emisijas limitu projektu audita rezultātiem; 3. Izstrādāts kontrolsaraksts ar obligāto /būtiskāko emisijas limitu projektos iekļaujamo informāciju; 4. Organizēta viena darba grupas sanāksme ar KC, VVD Centrālās struktūrvienības un, nepieciešamības gadījumā, VVD RVP pārstāvju dalību; 5. Organizēts viens seminārs ar VVD RVP, VVD Centrālās struktūrvienības un VPVB pārstāvju dalību.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 16.05.2016
Īstenotājs Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Rīga, Vīlandes iela 3-5, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 7 547.25 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 547.25 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.