• Sākums >
  • Reģionālais seminārs „Smaku mērījumi, kontrole, risinājumi smaku samazināšanai un monitorings Baltijas valstīs”

Reģionālais seminārs „Smaku mērījumi, kontrole, risinājumi smaku samazināšanai un monitorings Baltijas valstīs”

Reģ Nr. 1-08/372/2015

Projekta mērķis

Veicināt vienotu izpratni par smaku pārvaldības jautājumiem Baltijas valstīs un iepazīstināt interesentus ar jaunākajiem tehniskajiem paņēmieniem smaku piesārņojuma samazināšanā un kontrolē

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevums ir organizēt vienas pilnas dienas reģionālo semināru “Smaku mērījumi, kontrole, risinājumi smaku samazināšanai un monitorings Baltijas valstīs”, nodrošinot visu Baltijas valstu valsts pārvaldes iestāžu pārstāvju un dažādu nozaru uzņēmēju dalību, lai kopīgi apspriestu līdzšinējo pieredzi Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Projekts sastāvēs no šādām aktivitātēm: 1. Semināra dalībnieku reģistrācija un organizatorisko jautājumu risināšana; 2. Semināra dienas kārtības sagatavošana, nodrošinot vismaz šādu tematu iekļaušanu: visu triju Baltijas valstu pieredze valsts pārvaldes iestāžu pārstāvju skatījumā, praktiska pieredze no dažādu nozaru uzņēmēju skatpunkta, semināra dalībnieku iepazīstināšana ar jaunākajām smaku mērījumu un monitoringa tehnoloģijām; 3. Organizēt un vadīt vienu pilnas dienas semināru “Smaku mērījumi, kontrole, risinājumi smaku samazināšanai un monitorings Baltijas valstīs” (angļu valodā), kura ietvaros tiek nodrošināta 2. aktivitātē minēto tematu iekļaušana, kā arī paneļdiskusija. a. Nodrošināt 3. aktivitātē minētā semināra sinhrono tulkošanu uz latviešu valodu.

Projekta rezultāti

1. Nodrošināta vismaz 50, bet ne vairāk kā 70 valsts pārvaldes iestāžu pārstāvju un dažādu nozaru uzņēmēju reģistrācija un sniegts organizatoriskais atbalsts; 2. Apzināti iespējamie lektori un izstrādāta semināra dienas kārtība; 3. Organizēts un novadīts viens pilnas dienas seminārs “Smaku mērījumi, kontrole, risinājumi smaku samazināšanai un monitorings Baltijas valstīs” angļu valodā, nodrošinot sinhrono tulkošanu uz latviešu valodu.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.11.2015
Īstenotājs Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Rīga, Vīlandes iela 3-5, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 3 738.97 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 738.97 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 738.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.