Individuālā projekta „Vides izglītības programmu un „zaļās” skolas izveide Latvijas Dabas muzejā” īstenošanas laikā iepirktā aprīkojuma uzturēšanas un saglabāšanas izdevumiem nepieciešamo finanšu līdzekļu saņemšana

Reģ Nr. 1-08/36/2011

Projekta mērķis

Nodrošināt nosacījumu, kas noteikts projekta “Elaboration of the environmental education programs and "green" school in the Natural History Museum of Latvia”, kurš iesniegts Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 2.individuālo projektu atklātajā konkursā, apakšprioritātē “Cilvēkresursu attīstība un izglītība”, sadarbības līguma Nr.LV0090 par individuālā projekta „Vides izglītības programmu un „zaļās” skolas izveide Latvijas Dabas muzejā” īstenošanu” punktā 7.1.8.3.: paredzēt līdzekļus 1% apmērā no projekta kopējām izmaksām iepirktā aprīkojuma un ekspozīcijas uzturēšanai un saglabāšanai.

Projekta uzdevumi

Regulāra īstenotā projekta “Elaboration of the environmental education programs and "green" school in the Natural History Museum of Latvia” rezultāta uzturēšana.

Projekta rezultāti

Tiek nodrošināta „zaļo nodarbību” norise (lekcijas: par „zaļās” skolas programmu un iespējām, par ekoloģiju, resursiem, klimatu vēsturiskā skatījumā, iekšējo ūdeņu piesārņojumu un Baltijas jūru) un tiek uzturēts un saglabāts ekspozīcijas „Cilvēks un vide” aprīkojums. Nodrošināta projekta īstenošanas gaitā iepirktā aprīkojuma, ekspozīcijas un „Zaļās skolas” pilnvērtīga funkcionēšana.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.12.2012
Īstenotājs Latvijas Dabas muzejs
Rīga, K. Barona 4, LV-1712
Projekta kopējās izmaksas 3 984.04 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 984.04 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 984.04 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.