• Sākums >
  • Dabas tūrisma infrastruktūras izmantošanas un ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanas pasākumi Abavas senlejā

Dabas tūrisma infrastruktūras izmantošanas un ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanas pasākumi Abavas senlejā

Reģ Nr. 1-08/369/2014

Projekta mērķis

Uzturēt un popularizēt bez maksas pieejamo infrastruktūru Abavas senlejas dabas parkā tā nodrošinot dabas vērtību pieejamību apmeklētājiem un veicinot to aizsardzību. Veicināt tradicionālās ainavas saglabāšanos.

Projekta uzdevumi

Uzturēt un apsaimniekot iedzīvotājiem un tūristiem bez maksas pieejamo biedrības „ Abavas ielejas attīstības centrs” agrāk izveidoto dabas tūrisma infrastruktūru Abavas senlejas dabas parkā. Tās ir takas, skatu laukumi un apskates objekti, kurus īpašuma saimnieki dzīvo Rīgā vai citur tālu no Abavas senlejas, ir veci un fiziski nespēj apsaimniekot savu īpašumu teritorijā esošās takas un taku infrastruktūru. Biedrība iepriekšējo projektu laikā ir noslēgusi līgumus ar zemju īpašniekiem par taku maršruta izveidi, infrastruktūras izvietošanu un tās bezmaksas izmantošanu. Projektu paredzēts realizēt pie Velna akmens – savākt atkritumus, Greiļu kalnā – savākt atkritumus un nopļaut pļavu ap skatu platformu un krūmu atvases, izpļaut takas maršrutu vismaz divas reizes sezonā un pastāvīgi apsekot Imulas taku no telšu vietas „Vītiņi” līdz viesu namam „Romances” un Imulas taku no Buses pilskalna līdz Kauķa kalnam, izpļaut un attīrīt no kritušajiem kokiem un zariem Mīlestības taku no atpūtas kompleksa „Zviedru cepure” un Zirgu taku no „Zviedru cepures” līdz Sabiles pilsētai. Visos šajos objektos veikt nepieciešamības gadījumā infrastruktūras atjaunošanu. . Projekta laikā paredzēts veikt regulārus bez maksas pieejamo dabas taku un dabas apskates objektu apsaimniekošanas pasākumus – savākt atkritumus, atjaunot bojātās trepes, norādes un stendus, nopļaut zāli gar taku un apskates objektu, novākt kritušos kokus, nopļaut atvases taku maršrutos un pie skatu laukumiem. Nepieciešamības gadījumā regulēt apmeklētāju plūsmu, lai nenodarītu kaitējumu dabai, retu augu dzīvotnēm un lai mazinātu apmeklētāju risku zemes nogruvumu gadījumā vai pēc vētrām, kad taku maršrutā ir kritušie koki. Tas īpaši nepieciešams pēc ziemas un pavasara vētrām un pēc zemesatlaišanās pavasarī. Īpaša uzmanība nepieciešama takās gar Imulas upi no telšu vietas „Vītiņi” līdz viesu namam „Romance” un pie Kauķa kalna takā, kas sākas pie Buses pilskalna. Šajās vietās takā un tās tuvumā ir savairojušies latvāņi. Tie ir pie Imulas upes, pļavās, strautiņos. Vasarā pa taku iet ir riskanti, jo kā rāda biedrības pieredze ejot ar cilvēkiem no pilsētām, iedzīvotāji netpazīst latvāņus un nenojauš arī par tām briesmām, ko tie var nodarīt. Biedrība paredzējusi veikt latvāņu pļaušanu taku maršrutā pirms tie ir izauguši līdz ziedēšanai un arī sistemātiski izcirst latvāņu saknes, kā arī notobežojot bīstamās vietas, lai cilvēki tur nejauši neieklīstu un neapdedzinātos.. Dabas taku un apskates objektu popularizēšanas pasākumi – nodrošināt informatīvo bukletu pieejamību latviešu un angļu valodās tūrisma informācijas centros, pie objektiem un taku galapunktos. Izveidot dabas parka tūrisma mājas lapu un regulāri to papildināt ar jaunāko informāciju. Apsaimniekojot takas veikt apmeklētāju uzskati dabas parka populārākajos apskates objektos. Kopā ar vides ekspertu novērtēt apmeklētības slodzi dabas takās, atpūtas un skatu vietās, izvērtēt nepieciešamību mainīt apmeklētāju plūsmu.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā pastāvīgi tiks apsekotas dabas takas apmēram 9 km garumā, apsekota un uzturēta biedrības agrāk izveidotā dabas tūrisma infrastruktūra šajās takās. Izveidota jauna mājas lapa par dabas tūrisma piedāvājumu Abavas senlejā, tiks izgatavoti bukleti par atsevišķiem dabas objektiem un dabas takām. Regulāri tiks savākti atkritumi un veikti citi apsaimniekošanas pasākumi - zāles pļaušana, kritušo koku un zaru novākšana, atvašu pļaušana, latvāņu iznīcināšana pie populāriem bez maksas pieejamajiem apskates objektiem un dabas takās. Tiks veikta apmeklētāju uzskaite tūrisma sezonas laikā. Apmeklētāji būs informēti par taku un objektu pieejamību – informācija internetā, pie objektiem un taku galapunktos. Visu gadu taku maršrutos būs pieejami pieejami zinoši pavadoņi.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Abavas ielejas attīstības centrs
Kandava, Kandavas novads, Kūrorta iela 1b, LV-3120
Projekta kopējās izmaksas 12 412.87 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 412.87 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 500.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.