• Sākums >
  • Latvijas dalības nodrošināšana starptautisko saistību vides jomā izpildē

Latvijas dalības nodrošināšana starptautisko saistību vides jomā izpildē

Reģ Nr. 1-08/368/2018

Projekta mērķis

Projekts paredzētais mērķis - VARAM starptautiskās sadarbības nodrošināšanai vides aizsardzības jomā: - Vides kvalitātes rīcību nostiprināšanā; - Ķīmisko vielu pārvaldībā; - Gaisa piesārņojuma samazināšanā; - Jūras vides aizsardzībā.

Projekta uzdevumi

Nodrošināt Latvijas pārstāvniecību un atgriezeniskās datu/informācijas apmaiņu starptautiskajās vides pārvaldības aktivitātēs Stiprināt institūciju kapacitāti starptautiskā sadarbībā piesārņojuma novērtēšanai un novēršanai no dažādām tautsaimniecības nozarēm,

Projekta rezultāti

Nodrošināta informācijas aprite, pasākumu nodrošināšana Latvijā Nodrošināta Gaisa kvalitātes dialoga norisi Latvijā (2 dienu pasākums ar vismaz 6 tikšanām ar ~ 40 dažādu nozaru valsts, pašvaldību, uzņēmēju asociāciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem) Nodrošināta Latvijas dalība Triju konvenciju sanāksmē un konvencijas darba grupas vadīšana. Nodrošināta Latvijas pārstāvniecība reģionālā sagatavošanas sanāksmē un CEE pārstāvniecība un Eiropas savienības pozīcijas pārstāvniecība Bāzeles, Roterdamas un Stokholmas apvienoto biroju sanāksmēs. Nodrošināta Latvijas dalība SAICM atvērtā darba grupā un starpsesiju darba grupas sanāksmē. Nodrošināta LV dalība Minamatas konvencijas starpvalstu sanāksmē, konvencijas darba grupas vadīšana Nodrošināt nepieciešamo informācijas aprites ar nozares pārstāvjiem, 6 sanāksmes uz ~ 30 personām Nodrošināta Latvijas pārstāvja dalība 2 starpvaldību sesijās. Nodrošināta HELCOM State & Conservation sanāksmes norise Latvijā (ap 40 dalībnieku no 9 Baltijas jūras reģiona valstīm, EK, citām valstīm, organizācijām, NVO, HELCOM sekretariāta)

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 20.12.2019
Īstenotājs
, ,
Projekta kopējās izmaksas 39 067.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 067.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 28 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.