• Sākums >
  • Dižkoku saglabāšanas pasākumi

Dižkoku saglabāšanas pasākumi

Reģ Nr. 1-08/366/2018

Projekta mērķis

Īstenot dižkoku bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumus visā Latvijā.

Projekta uzdevumi

1. Pirmā dižkoku atlase. Primāri saglabājamo dižkoku atlase katrā Dabas aizsardzības pārvaldes Reģionālajā administrācijā. 2. Otrā dižkoku atlase. Starp primāri saglabājamiem dižkokiem visā Latvijā izvēlēti vismaz 80, kuriem projekta laikā tiks veikta inventarizācija un izstrādāti ieteikumi koka saglabāšanas pasākumiem. 3. Trešā dižkoku atlase. Visā Latvijā izvēlēti vismaz 40 koki, kuriem tiks veikti profesionāli saglabāšanas pasākumi (primāri apdzīvotās vietās, kurās dižkoks ir bīstams iedzīvotājiem). 4. Dižkoku kopšanas un saglabāšanas pasākumu popularizēšanai sabiedrībā, organizētas vismaz 4 dižkoku atēnošanas talkas “Daru labu dabai” iniciatīvas ietvaros. 5. Lai nostiprinātu zināšanas par dižkoku saglabāšanas pasākumiem un stiprinātu Pārvaldes veiktspēju dižkoku bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, tiks organizēts teorijas seminārs Pārvaldes darbiniekiem. 6. Lai nodrošinātu zināšanu pārnesi par dižkoku saglabāšanas pasākumiem, Pārvaldes mājaslapā tiks izveidota sadaļa “Dižkoku saglabāšanas pasākumi”. Projektā laikā katra reģionālā administrācija par iestādes budžeta līdzekļiem veiks arī papildus uzdevumus, lai popularizētu projektā veiktos darbus, piemēram, atjaunos Latvijas dižāko koku sarakstu (pārmērot apkārtmērus un vainagu projekcijas), kā arī iespēju robežās pie dižkokiem, kuriem veikti saglabāšanas pasākumi, uzstādīs informatīvas norādes.

Projekta rezultāti

Izstrādāti vienoti dižkoku atlases principi. Dižkoki apsekoti dabā un veikta primāri saglabājamo koku atlase katrā Pārvaldes reģionālajā administrācijā. Vismaz 80 valsts nozīmes dižkokiem veikta inventarizācija un izstrādāti ieteikumi koka saglabāšanas pasākumiem. Vismaz 40 valsts nozīmes dižkokiem veikti profesionāli saglabāšanas pasākumi. Noorganizētas vismaz 4 dižkoku atēnošanas talkas. Semināru apmeklējuši vismaz 25 Pārvaldes darbinieki. Mājaslapas izveidota sadaļa “Dižkoku saglabāšanas pasākumi”

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.10.2019
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 45 878.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 45 878.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.