• Sākums >
  • Tūrismā iesaistīto pušu izglītošana Latvijas ĪADT

Tūrismā iesaistīto pušu izglītošana Latvijas ĪADT

Reģ Nr. 1-08/364/2018

Projekta mērķis

veicināt Latvijas ĪADT tūrismā iesaistīto pušu izpratni par dabas vērtībām un saudzīgām to izmantošanas iespējām, tādējādi stiprinot sabiedrības izglītošanas kapacitāti un veicinot dabas vērtību saglabāšanu ilgtermiņā, vienlaikus nodrošinot to potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu vietējās ekonomikas stiprināšanā. Tūrismā iesaistītās puses šī projekta izpratnē ir visi, kuri tiešā vai netiešā veidā saskaras ar tūrismu ĪADT – vietējie esošie un topošie uzņēmēji (naktsmītnes, aktīvā atpūta, ekskursijas, gidi, dažāda aprīkojuma nomas punkti u.c.), pašvaldību pārstāvji, kuru pārziņā ir jaunu apskates objektu veidošana un popularizēšana (tūrisma informācijas centri u.c.), NVO, u.c..

Projekta uzdevumi

Projekta laikā plānots noorganizēt: 1) apmācības atbilstoši Vides gidu asociācijas izstrādātajai metodikai (http://www.videsgidi.lv/lv/videsinterpretacija/index.html). Pavisam plānoti seši (6) apmācību cikli – pa diviem (2) cikliem Vidzemes un Latgales reģionos to lielās ģeogrāfiskās platības un uzņēmēju skaita dēļ; pa vienam Pierīgas un Kurzemes reģionos. Katrs apmācību cikls sastāv no piecām (5) mācību dienām, kas sakārtotas divos divu dienu un vienā vienas dienas seminārā. Vienā mācību ciklā plānots apmācīt 15 tūrismā iesaistīto pušu pārstāvjus. Mācību saturu veido: 1. saturiskā daļa, kuras ietvaros plānots sniegt informāciju par ĪADT vērtībām, skaidrot dažādu ierobežojumu būtību, diskutēt par alternatīvām un iespējām to izmantošanai, tostarp, savstarpēji sadarbojoties, piemēram, biotopu apsaimniekošanas jomā (www.darudabai.lv), dabas izglītībā, ilgtspējīga tūrisma piedāvājumu veidošanā u.c.. Šīs daļas nodrošināšanā aktīvi iesaistās DAP; 2. interpretācijas prasmju pilnveidošanas daļa, kuras ietvaros mācību dalībnieki apgūs zināšanas, kā par apkārt esošajām dabas vērtībām apmeklētājus informēt pēc iespējas efektīvāk, atraktīvāk un iesaistošāk, gan vadot ekskursijas un tūristu grupas, gan veidojot dažādus informatīvus materiālus – mājas lapas, bukletus, informatīvos stendus u.tml..

Projekta rezultāti

Mācību būtiskākais ieguvumus – ievērojams kapacitātes palielinājums DAP dabas izglītības centru nodrošinātajai sabiedrības izglītošanas funkcijai, ar kvalitatīvu un nepastarpinātu apmācību palīdzību iesaistot tās īstenošanā arī citus pārstāvjus, kuru darbība ir cieši saistīta ar ĪADT un to apmeklētāju uzņemšanu. Izglītotas tūrismā iesaistītās puses spēs veidot ilgtspējīgākus un dabai saudzīgākus tūrisma piedāvājumus, turklāt, būs vairāk ieinteresētas dabas vērtību saglabāšanā, lai to potenciālu varētu izmantot ilgtermiņā. 2) seminārus par Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas paspārnē izveidotās un uzturētās nacionālās vides kvalitātes zīmes "Zaļais sertifikāts" (http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pad/zs/?doc=4327) sniegtajām iespējām ilgtspējīgai saimniekošanai. Kopā plānots noorganizēt četrus seminārus - pa vienam Latgales, Kurzemes, Vidzemes un Pierīgas reģionos, katrā seminārā plānoti 20 dalībnieki. Seminārus plānots organizēt sadarbībā ar esošajām “Zaļā sertifikāta” saimniecībām reģionos un asociāciju “Lauku Ceļotājs”, sniedzot praktisku ieskatu semināra dalībniekiem dažādu ar videi draudzīgu saimniekošanu saistītu aspektu realizēšanā. Semināru mērķis ir veicināt “Zaļā sertifikāta” saimniecību skaita pieaugumu Latvijā, tādējādi veicinot veselu virkni ar vides aizsardzību un dabas resursu saudzīgu izmantošanu saistītu mērķu īstenošanu.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2019
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 28 106.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 28 106.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.