• Sākums >
  • Dabas tūrisma infrastruktūras rekonstrukcijas projekta izstrāde ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanai ĪADT “Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi”

Dabas tūrisma infrastruktūras rekonstrukcijas projekta izstrāde ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanai ĪADT “Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi”

Reģ Nr. 1-08/364/2014

Projekta mērķis

Izstrādāt valsts nozīmes aizsargājamā dabas pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” dabas aizsardzības plānu un uz tā balstītu kompleksu teritorijas rekonstrukcijas projektu, kas sevī ietver uzturēšanas, apsaimniekošanas, labiekārtošanas un tūrisma attīstības plānu (turpmāk tekstā rekonstrukcijas projekts), tādējādi nodrošinot teritorijas ainavisko, kultūrvēsturisko, bioloģiskās daudzveidības un dendroloģisko vērtību sniegto ekosistēmas pakalpojumu pieejamību plašai sabiedrībai.

Projekta uzdevumi

Izstrādāt Lēdurgas dendroloģisko stādījumu dabas aizsardzības plānu. Izstrādāt Lēdurgas dendroloģisko stādījumu rekonstrukcijas projektu. Integrēt Lēdurgas dendroloģisko stādījumu dabas aizsardzības plānu Krimuldas novada teritorijas plānojumā un attīstības programmā.

Projekta rezultāti

1. Izstādāts Lēdurgas dendroloģisko stādījumu dabas aizsardzības plāns saskaņā ar 2009.gada 9.oktobra MK noteikumiem Nr. 686 „Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”. 2. Izstrādāts Lēdurgas dendroloģisko stādījumu rekonstrukcijas projekts saskaņā ar 2013.gada 5.marta MK noteikumiem Nr. 123 “Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu”. 3. Sagatavots darba dokuments Lēdurgas dendroloģisko stādījumu dabas aizsardzības plāna integrēšanai Krimuldas novada teritorijas plānojumā un attīstības programmā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2015
Īstenotājs Latvijas Dabas fonds
Rīga, Vīlandes iela 3 - 7, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 28 545.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 28 545.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.